hanyoung nux ls industrial daesung eng ds fox cheil autonics parker pneumatic sang-a yonwoo pneumatic omron autosigma bien tan dorna
hưng phú
Menu
Thông tin giỏ hàng
Support
Tuyển dụng
Liên kết website
Biến tần Vicruns 1Pha 220V 0.4kW VD120-2S-0.4GB
Lượt xem : 320
Đã mua : 0
Mã số : VD120-2S-0.4GB
Giá : 2,431,000 VND

- Công suất 0,4 kW (1/2 HP)

- Điện áp đầu vào 1 phase 220V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 220V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 1Pha 220V 0.75kW VD120-2S-0.7GB
Lượt xem : 338
Đã mua : 0
Mã số : VD120-2S-0.7GB
Giá : 2,541,000 VND

- Công suất 0,75 kW (1HP)

- Điện áp đầu vào 1 phase 220V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 220V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 1Pha 220V 1.5kW VD120-2S-1.5GB
Lượt xem : 270
Đã mua : 0
Mã số : VD120-2S-1.5GB
Giá : 3,124,000 VND

- Công suất 1,5 kW (2HP)

- Điện áp đầu vào 1 phase 220V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 220V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 1Pha 220V 2.2kW VD120-2S-2.2GB
Lượt xem : 309
Đã mua : 0
Mã số : VD120-2S-2.2GB
Giá : 3,564,000 VND

- Công suất 2,2 kW (3HP)

- Điện áp đầu vào 1 phase 220V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 220V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 0.75kW VD120-4T-0.75GB
Lượt xem : 254
Đã mua : 0
Mã số : VD120-4T-0.75GB
Giá : 3,146,000 VND

- Công suất 0,75 kW (1HP)

- Điện áp đầu vào 3 phase 380V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 380V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 1.5kW VD120-4T-1.5GB
Lượt xem : 312
Đã mua : 0
Mã số : VD120-4T-1.5GB
Giá : 3,366,000 VND

- Công suất 1.5 kW (2HP)

- Điện áp đầu vào 3 phase 380V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 380V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 2.2kW VD120-4T-2.2GB
Lượt xem : 245
Đã mua : 1
Mã số : VD120-4T-2.2GB
Giá : 3,839,000 VND

- Công suất 2,2 kW (3HP)

- Điện áp đầu vào 3 phase 380V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 380V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 3.0kW VD120-4T-3.0GB
Lượt xem : 254
Đã mua : 0
Mã số : VD120-4T-3.0GB
Giá : 4,422,000 VND

- Công suất 3,00 kW (4HP)

- Điện áp đầu vào 3 phase 380V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 380V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 4.0kW VD120-4T-4.0GB
Lượt xem : 260
Đã mua : 0
Mã số : VD120-4T-4.0GB
Giá : 4,422,000 VND

- Công suất 4,0 kW (5.5HP)

- Điện áp đầu vào 3 phase 380V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 380V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 5.5kW VD120-4T-5.5GB
Lượt xem : 247
Đã mua : 0
Mã số : VD120-4T-5.5GB
Giá : 5,984,000 VND

- Công suất 5,5 kW (7.5HP)

- Điện áp đầu vào 3 phase 380V±20%

- Điện áp đầu ra 3 phase 380V

- Ứng dụng cho máy chế biến thực phẩm, bao bì, máy móc điện tử.

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 11kW VD520-4T-11GB
Lượt xem : 258
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-11GB
Giá : 9,900,000 VND
- Biến tần Vicruns 11kW (15HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : quạt , dệt , nhựa , giấy , bơm
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 132kW VD520-4T-132GB
Lượt xem : 245
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-132GB
Giá : 79,343,000 VND
- Biến tần Vicruns 132kW (175HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 15kW VD520-4T-15GB
Lượt xem : 310
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-15GB
Giá : 11,902,000 VND
- Biến tần Vicruns 15kW (20HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 160kW VD520-4T-160GB
Lượt xem : 322
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-160GB
Giá : 90,398,000 VND
- Biến tần Vicruns 160kW (215HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 18.5kW VD520-4T-18.5GB
Lượt xem : 257
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-18.5GB
Giá : 14,586,000 VND
- Biến tần Vicruns 18.5kW (25HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 185kW VD520-4T-185GB
Lượt xem : 266
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-185GB
Giá : 105,479,000 VND
- Biến tần Vicruns 185kW (250HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 2.2kW VD520-4T-2.2GB
Lượt xem : 285
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-2.2GB
Giá : 4,466,000 VND
- Biến tần Vicruns 2.2kW (3HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : quạt , dệt , nhựa , giấy , bơm
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 22kW VD520-4T-22GB
Lượt xem : 298
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-22GB
Giá : 16,874,000 VND
- Biến tần Vicruns 22kW (30HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 30kW VD520-4T-30GB
Lượt xem : 252
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-30GB
Giá : 20,306,000 VND
- Biến tần Vicruns 30kW (40HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : quạt , dệt , nhựa , giấy , bơm , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 37kW VD520-4T-37GB
Lượt xem : 311
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-37GB
Giá : 25,531,000 VND
- Biến tần Vicruns 37kW (50HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 45kW VD520-4T-45GB
Lượt xem : 316
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-45GB
Giá : 31,922,000 VND
- Biến tần Vicruns 45kW (60HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 55kW VD520-4T-55GB
Lượt xem : 311
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-55GB
Giá : 35,585,000 VND
- Biến tần Vicruns 55kW (75HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 7.5kW VD520-4T-7.5GB
Lượt xem : 304
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-7.5GB
Giá : 7,612,000 VND
- Biến tần Vicruns 7.5kW (10HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : quạt , dệt , nhựa , giấy , bơm
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 75kW VD520-4T-75GB
Lượt xem : 299
Đã mua : 0
Mã số : VD520-4T-75GB
Giá : 43,329,000 VND
- Biến tần Vicruns 75kW (100HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : dệt , nhựa , giấy , bơm , quạt , máy nén khí
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 1.5kW VD530-4T-1.5GB
Lượt xem : 248
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-1.5GB
Giá : 4,719,000 VND

- Biến tần Vicruns 1.5kW (2HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit

Biến tần Vicruns 3Pha 380V 11kW VD530-4T-11GB
Lượt xem : 306
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-11GB
Giá : 11,385,000 VND
- Biến tần Vicruns 11kW (15HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 15kW VD530-4T-15GB
Lượt xem : 295
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-15GB
Giá : 13,684,000 VND
- Biến tần Vicruns 15kW (20HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 18.5kW VD530-4T-18.5GB
Lượt xem : 238
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-18.5GB
Giá : 16,775,000 VND
- Biến tần Vicruns 18.5kW (25HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 2.2kW VD530-4T-2.2GB
Lượt xem : 240
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-2.2GB
Giá : 5,599,000 VND
- Biến tần Vicruns 2.2kW (3HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 22kW VD530-4T-22GB
Lượt xem : 235
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-22GB
Giá : 19,404,000 VND
- Biến tần Vicruns 22kW (30HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 3.7kW VD530-4T-3.7GB
Lượt xem : 296
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-3.7GB
Giá : 6,193,000 VND
- Biến tần Vicruns 3.7kW (5HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 30kW VD530-4T-30GB
Lượt xem : 302
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-30GB
Giá : 22,506,000 VND
- Biến tần Vicruns 30kW (40HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit
Biến tần Vicruns 3Pha 380V 5.5kW VD530-4T-5.5GB
Lượt xem : 292
Đã mua : 0
Mã số : VD530-4T-5.5GB
Giá : 7,623,000 VND
- Biến tần Vicruns 5.5kW (7.5HP)
- Ngõ vào: 3P 380VAC (50~60Hz)
- Ngõ ra: 3P 380VAC (0.01~600.00Hz)
- Sử dụng trong ứng dụng : lực căng , kéo dây , nhựa , giấy , in
- Tích hợp sẵn Brake unit

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm theo nhà sản xuất
SẢN PHẨM MỚI
SẢN PHẨM MỚI
Timer relay -T21
Hỏi đáp nhanh
Biến tần là gì? Nguyên lý hoạt động của biến tần?
- Biến tần là một thiết bị chuyển đổi năng lượng. Biến tần có thể thay đổi điện áp và tần số của điện áp AC đầu ra để kiểm soát một động cơ.
Thống kê truy cập
Hôm nay
1905
Trong tuần
4251
Tổng cộng
16901701
Có 202 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 24/9/2018

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Người đại diện: Giám đốc Lê Thị Hồng Quế
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015

Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10 , Quận 5 , Tp.HCM
Điện thoại : 028. 39507410 - 38593717
Hotline : 0913 050 074
Fax : 028. 38559431 - Email: tinh.tran@hungphu.com.vn
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015

Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10 , Quận 5 , Tp.HCM
Điện thoại : 028. 39507410 - 38593717
Hotline : 0913 050 074
Fax : 028. 38559431 - Email: tinh.tran@hungphu.com.vn

 
Copyright © 2013 HungPhu AT. Co., Ltd. Designed by Quả táo xanh