hanyoung nux ls industrial daesung eng ds fox cheil autonics parker pneumatic sang-a yonwoo pneumatic omron autosigma bien tan dorna
hưng phú
Menu
Thông tin giỏ hàng
Support
Tuyển dụng
Liên kết website
Đồng hồ hiển thị 6 kênh
Lượt xem : 1716
Đã mua : 2
Mã số : GR100
Giá : Liên hệ
Bộ hiển thị nhiệt độ
Lượt xem : 1870
Đã mua : 1
Mã số : HY-48I
Giá : Liên hệ
Bộ hiển thị nhiệt độ
Lượt xem : 2683
Đã mua : 1
Mã số : HY-72I
Giá : Liên hệ
Đồng hồ nhiệt hiển thị số
Lượt xem : 1653
Đã mua : 0
Mã số : KF4
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo AC Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2354
Đã mua : 0
Mã số : MP3-4-AA/V-1
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo AC Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2670
Đã mua : 2
Mã số : MP3-4-AA/V-NA
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo DC Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2354
Đã mua : 0
Mã số : MP3-4-DA/V-2
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo DC Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2529
Đã mua : 0
Mã số : MP3-4-DA/V-3
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo DC Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2382
Đã mua : 0
Mã số : MP3-4-DA/V-4
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2523
Đã mua : 0
Mã số : MP3-4-DA/V-5
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo DC Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2358
Đã mua : 0
Mã số : MP3-4-DA/V-6
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo DC Volt/Ampere MP3
Lượt xem : 2349
Đã mua : 0
Mã số : MP3-4-DA/V-7
Giá : Liên hệ
 • Kích thước: 96x48 mm
 • Chức năng: Hiển thị và cài đặt
 • Đồng hồ đo DC Volt/Ampere
 • Ngõ ra: cực thu hở NPN + Serial (tốc độ thấp)
 • Nguồn: 100 ~ 240 VAC 50/60Hz
Đồng hồ đo AC Volt MP6
Lượt xem : 2339
Đã mua : 0
Mã số : MP6-4-AV-1
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo AC Volt MP6
Lượt xem : 3229
Đã mua : 0
Mã số : MP6-4-AV-NA
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo DC Volt MP6
Lượt xem : 2173
Đã mua : 0
Mã số : MP6-4-DV-1
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo DC Volt MP6
Lượt xem : 2519
Đã mua : 0
Mã số : MP6-4-DV-NA
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 703
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-AA(V)-40
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 1010
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-AA(V)-41
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 978
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-AA(V)-42~49
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 966
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-AA(V)-4N
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 960
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-DA(V)-40
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 971
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-DA(V)-41
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 665
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-DA(V)-42~49
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4W
Lượt xem : 691
Đã mua : 0
Mã số : MT4W-DA(V)-4N
Giá : Liên hệ
* Đồng hồ đa chức năng MT4W
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4Y
Lượt xem : 950
Đã mua : 0
Mã số : MT4Y-AA(V)-40~46
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4Y
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4Y
Lượt xem : 673
Đã mua : 0
Mã số : MT4Y-AA(V)-4N
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4Y
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo Volt/Ampere đa chức năng MT4Y
Lượt xem : 1049
Đã mua : 0
Mã số : MT4Y-DA(V)-4N
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đa chức năng MT4Y
* Nhiều chọn lựa ngõ ra (Mặc định: Hiển thị)
* Chức năng cài đặt tỉ lệ
* Có nhiều chức năng
* Dải nguồn cấp rộng: 100-240VAC, 12-24VDC( chỉ riêng MT4W)
Đồng hồ đo tốc độ Vòng/phút
Lượt xem : 1771
Đã mua : 4
Mã số : RF3-TN
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo tốc độ Vòng/phút
Lượt xem : 1597
Đã mua : 0
Mã số : RF4-TN
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo tốc độ Vòng/phút
Lượt xem : 1425
Đã mua : 1
Mã số : RF7-TN
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đếm xung đa chức năng Hanyoung RP3-5AN
Lượt xem : 1819
Đã mua : 4
Mã số : RP3-5AN
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo tốc độ mét/phút
Lượt xem : 2800
Đã mua : 3
Mã số : SM3
Giá : Liên hệ
Đồng hồ đo tốc độ Vòng/Phút
Lượt xem : 1993
Đã mua : 4
Mã số : TM3
Giá : Liên hệ

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm theo nhà sản xuất
SẢN PHẨM MỚI
SẢN PHẨM MỚI
Timer relay -T21
Hỏi đáp nhanh
Biến tần là gì? Nguyên lý hoạt động của biến tần?
- Biến tần là một thiết bị chuyển đổi năng lượng. Biến tần có thể thay đổi điện áp và tần số của điện áp AC đầu ra để kiểm soát một động cơ.
Thống kê truy cập
Hôm nay
718
Trong tuần
14926
Tổng cộng
17067757
Có 107 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 23/10/2018

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Người đại diện: Giám đốc Lê Thị Hồng Quế
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015

Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10 , Quận 5 , Tp.HCM
Điện thoại : 028. 39507410 - 38593717
Hotline : 0913 050 074
Fax : 028. 38559431 - Email: tinh.tran@hungphu.com.vn
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015

Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10 , Quận 5 , Tp.HCM
Điện thoại : 028. 39507410 - 38593717
Hotline : 0913 050 074
Fax : 028. 38559431 - Email: tinh.tran@hungphu.com.vn

 
Copyright © 2013 HungPhu AT. Co., Ltd. Designed by Quả táo xanh