hanyoung nux ls industrial daesung eng ds fox cheil autonics parker pneumatic sang-a yonwoo pneumatic omron autosigma bien tan dorna
hưng phú
Menu
Thông tin giỏ hàng
Support
Tuyển dụng
Liên kết website
Van gạt tay ren 1/4’’ (ren 13) DH
Lượt xem : 85
Đã mua : 0
Mã số : DH
Giá : 539,000 VND
Van gạt tay
Ren 1/4'' (ren 13)
2 vị trí , 3 vị trí
Van khí 5 cửa 2 vị trí thường mở 1 coil DV3120
Lượt xem : 71
Đã mua : 0
Mã số : DV3120
Giá : 1,056,000 VND
Van khí 5 cửa 2 vị trí thường mở 1 coil
Ren 1/8'' ( Ren 9.6) , Ren 1/4'' (ren 13)
Coil dây , coil din , coil din có đèn
Điện áp 1 : 110VAC , 2 : 220VAC , 5 : 24VDC
Van khí , dầu , nước 2 cửa 2 vị trí DW
Lượt xem : 71
Đã mua : 0
Mã số : DW
Giá : 935,000 VND
Van khí , dầu , nước 2 cửa 2 vị trí 1 coil
Ren 1/8'' ( Ren 9.6) , Ren 1/4'' (ren 13) , Ren 3/8'' (ren 17) , Ren 1/2 (ren 21)
Coil dây , coil dây có bảo vệ

Điện áp 1 : 110VAC , 2 : 220VAC , 5 : 24VDC
Bộ lọc khí , chỉnh áp , cấp dầu PC2 Series
Lượt xem : 75
Đã mua : 0
Mã số : PC2 Series
Giá : 957,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ cấp dầu bôi trơn ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ lọc khí , chỉnh áp , cấp dầu PC3 Series
Lượt xem : 78
Đã mua : 0
Mã số : PC3 Series
Giá : 1,397,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ cấp dầu bôi trơn  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)

Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ lọc khí PC2 Series
Lượt xem : 86
Đã mua : 0
Mã số : PF2
Giá : 275,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ cấp dầu bôi trơn ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ lọc khí PC3 Series
Lượt xem : 79
Đã mua : 0
Mã số : PF3
Giá : 572,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ cấp dầu bôi trơn  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)

Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ cấp dầu PC2 Series
Lượt xem : 73
Đã mua : 0
Mã số : PL2
Giá : 253,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ cấp dầu bôi trơn ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ cấp dầu PC3 Series
Lượt xem : 69
Đã mua : 0
Mã số : PL3
Giá : 330,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ cấp dầu bôi trơn  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ lọc khí + chỉnh áp PC2 Series
Lượt xem : 76
Đã mua : 0
Mã số : PP2
Giá : 561,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ cấp dầu bôi trơn ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ lọc khí tích hợp chỉnh áp PC3 Series
Lượt xem : 80
Đã mua : 0
Mã số : PP3
Giá : 1,012,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ cấp dầu bôi trơn  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)

Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ chỉnh áp PC2 Series
Lượt xem : 79
Đã mua : 0
Mã số : PR2
Giá : 407,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ cấp dầu bôi trơn ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc ren 1/8'' (9.6) , ren 1/4'' (13)
Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Bộ chỉnh áp PC3 Series
Lượt xem : 64
Đã mua : 0
Mã số : PR3
Giá : 517,000 VND
Bộ lọc khí (bộ 2 , bộ 3) ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ cấp dầu bôi trơn  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)
Bộ chỉnh áp tích hợp lọc  ren 1/4'' (13) , ren 3/8'' (ren 17)

Miếng đệm kết nối bộ lọc chỉnh áp và cấp dầu
Van khí 3 cửa 2 vị trí thường mở 2 coil RDS301
Lượt xem : 76
Đã mua : 0
Mã số : RDS301
Giá : 649,000 VND
Van khí 3 cửa 2 vị trí thường mở 2 cuộn coil
Ren 1/8'' ( Ren 9.6) , Ren 1/4'' (ren 13)
Coil dây , coil din , coil din có đèn
Điện áp 1 : 110VAC , 2 : 220VAC , 5 : 24VDC
Van khí 5 cửa 2 vị trí 1 coil RDS3130
Lượt xem : 83
Đã mua : 0
Mã số : RDS3130
Giá : 671,000 VND
Van khí 5 cửa 2 vị trí 1 cuộn coil
Ren 1/8'' ( Ren 9.6) , Ren 1/4'' (ren 13)
Coil dây , coil din , coil din có đèn
Điện áp 1 : 110VAC , 2 : 220VAC , 5 : 24VDC
Van khí 5 cửa 2 vị trí 2 coil RDS3230
Lượt xem : 72
Đã mua : 0
Mã số : RDS3230
Giá : 1,023,000 VND
Van khí 5 cửa 2 vị trí 2 cuộn coil
Ren 1/8'' ( Ren 9.6) , Ren 1/4'' (ren 13)
Coil dây , coil din , coil din có đèn
Điện áp 1 : 110VAC , 2 : 220VAC , 5 : 24VDC
Van khí 5 cửa 3 vị trí thường đóng 2 coil RDS3330
Lượt xem : 75
Đã mua : 0
Mã số : RDS3330
Giá : 1,298,000 VND
Van khí 5 cửa 3 vị trí thường đóng 2 cuộn coil
Ren 1/8'' ( Ren 9.6) , Ren 1/4'' (ren 13)
Coil dây , coil din , coil din có đèn
Điện áp 1 : 110VAC , 2 : 220VAC , 5 : 24VDC
Van khí 5 cửa 3 vị trí thường mở 2 coil RDS3430
Lượt xem : 73
Đã mua : 0
Mã số : RDS3430
Giá : 1,298,000 VND
Van khí 5 cửa 3 vị trí thường mở 2 cuộn coil
Ren 1/8'' ( Ren 9.6) , Ren 1/4'' (ren 13)
Coil dây , coil din , coil din có đèn
Điện áp 1 : 110VAC , 2 : 220VAC , 5 : 24VDC
Van tay SHF Series
Lượt xem : 75
Đã mua : 0
Mã số : SHF
Giá : 125,000 VND
Van tay 2 đầu ống
Ống phi 6 , 8 , 10 ,12
Tiết lưu SP Series
Lượt xem : 100
Đã mua : 1
Mã số : SP series
Giá : Liên hệ
Ống phi 4 - ren M5 , 9.6 , 13.
Ống phi 6 - ren M5 , 9.6 , 13 , 17.
Ống phi 8 - ren  9.6 , 13 , 17 , 21.
Ống phi 8 - ren  9.6 , 13 , 17 , 21.
Ống phi 10 - ren  13 , 17 , 21.
Ống phi 12 - ren  17 , 21.
2 đầu ống phi 4 , 6 , 8 , 10 , 12.
Nối ống thẳng SQH Series
Lượt xem : 86
Đã mua : 0
Mã số : SQH Series
Giá : Liên hệ
Nối ống thẳng phi 4 - ren M5 , 9.6 , 13.
Nối ống thẳng phi 6 - ren M5 , 9.6 , 13 , 17.
Nối ống thẳng phi 8 - ren 9.6 , 13 , 17 , 21.
Nối ống thẳng phi 10 - ren 9.6 , 13 , 17 , 21.
Nối ống thẳng phi 12 - ren 9.6 , 13 , 17.
Nối ống thẳng 2 đầu ống phi 4 , 6 , 8 , 10 , 12.
Nối giảm ống thẳng : ống 4 - 6 , 6 - 8 , 8 - 10 , 10 - 12.
Nối ống L SQL Series
Lượt xem : 88
Đã mua : 0
Mã số : SQL Series
Giá : Liên hệ
Nối L 2 đầu ống 4 , 6 , 8 , 10 , 12.
Nối L 1 đầu ống 4 - ren M5 , 9.6 , 13.
Nối L 1 đầu ống 6 - ren M5 , 9.6 , 13 , 17.

Nối L 1 đầu ống 8 - ren 9.6 , 13 , 17 , 21.
Nối L 1 đầu ống 8 - ren 9.6 , 13 , 17 , 21.
Nối L 1 đầu ống 8 - ren 13 , 17 , 21.

 
Nối T 1 đầu (giữa) ren 2 đầu ống SQT Series
Lượt xem : 81
Đã mua : 0
Mã số : SQT Series
Giá : Liên hệ
Nối T 2 đầu ống 6 - ren 9.6 , 13.
Nối T 2 đầu ống 8 - ren M5 , 9.6 , 13 , 17.
Nối T 2 đầu ống 10 - ren 9.6 , 13 , 17 , 21.
Nối T 2 đầu ống 12 - ren 13 , 17
Nối T ống 4 , 6 , 8 , 10 , 12.


 
Nối T 1 đầu (bên) ren 2 đầu ống SQY Series
Lượt xem : 71
Đã mua : 0
Mã số : SQY Series
Giá : Liên hệ
Nối T 2 đầu ống 4 - ren M5 , 9.6 , 13.
Nối T 2 đầu ống 6 - ren M5 , 9.6 , 13 , 17.
Nối T 2 đầu ống 8 - ren 9.6 , 13 , 17 , 21.
Nối T 2 đầu ống 10 - ren 9.6 , 13 , 17 , 21.
Nối T 2 đầu ống 12 - ren 13 , 17 , 21.
Ống dẫn khí ST Series
Lượt xem : 73
Đã mua : 1
Mã số : ST
Giá : Liên hệ
Ống dẫn khí phi 4 , 6 , 8 , 10 , 12

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm theo nhà sản xuất
SẢN PHẨM MỚI
SẢN PHẨM MỚI
Timer relay -T21
Hỏi đáp nhanh
Biến tần là gì? Nguyên lý hoạt động của biến tần?
- Biến tần là một thiết bị chuyển đổi năng lượng. Biến tần có thể thay đổi điện áp và tần số của điện áp AC đầu ra để kiểm soát một động cơ.
Thống kê truy cập
Hôm nay
360
Trong tuần
360
Tổng cộng
15511993
Có 110 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 21/1/2018

Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Người đại diện: Giám đốc Lê Thị Hồng Quế
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015

Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10 , Quận 5 , Tp.HCM
Điện thoại : 028. 39507410 - 38593717
Hotline : 0913 050 074
Fax : 028. 38559431 - Email: tinh.tran@hungphu.com.vn
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động HƯNG PHÚ
Giấy CNĐKDN: 0304475037-được sửa đổi lần 4 ngày 09/12/2015

Địa chỉ đăng ký kinh doanh : 27 Triệu Quang Phục , Phường 10 , Quận 5 , Tp.HCM
Điện thoại : 028. 39507410 - 38593717
Hotline : 0913 050 074
Fax : 028. 38559431 - Email: tinh.tran@hungphu.com.vn

 
Copyright © 2013 HungPhu AT. Co., Ltd. Designed by Quả táo xanh