Biến tần

Biến tần Dorna DLA1-01D5S2G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLA1-01D5T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLA1-02D2T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLA1-0D40S2G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLA1-0D75S2G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLA1-0D75T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0004T2G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0004T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0011T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0015T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0018T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0022T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0030T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0037T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0045T4G
Liên hệ
-
+
Biến tần Dorna DLB1-0055T4G
Liên hệ
-
+

Cảm biến

Báo mức nước - mức dầu - mức thể rắn JB SD
1.287.000,00 ₫
-
+
Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF3RX
909.000,00 ₫
-
+
Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF4R
1.282.000,00 ₫
-
+
Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF4RP
1.282.000,00 ₫
-
+
Cảm biến áp suất Autonics PSA-01-RC1/8
2.151.000,00 ₫
-
+
Cảm biến áp suất Autonics PSA-01P-RC1/8
2.151.000,00 ₫
-
+
Cảm biến áp suất Autonics PSA-1-RC1/8
2.151.000,00 ₫
-
+
Cảm biến áp suất Autonics PSA-1P-RC1/8
2.151.000,00 ₫
-
+

Công tắc-nút nhấn

Chuyển mạch volt - ampe HY-A332-10A
159.000,00 ₫
-
+
Chuyển mạch volt - ampe HY-A333-10A
Liên hệ
-
+
Chuyển mạch volt - ampe HY-A343-10A
201.000,00 ₫
-
+
Chuyển mạch volt - ampe HY-CS-1-10A
188.000,00 ₫
-
+
Chuyển mạch volt - ampe HY-CS-L-10A
209.000,00 ₫
-
+
Chuyển mạch volt - ampe HY-V332-10A
183.000,00 ₫
-
+
Chuyển mạch volt - ampe HY-V332B-10A
176.000,00 ₫
-
+
Chuyển mạch volt - ampe HY-V333-10A
154.000,00 ₫
-
+