Phần 2: Các Thông Số Chức Năng Hỗ Trợ.

1/ Hàm AF-00 Hiển thị các thông tin cảnh báo. Hiển thị được tối đa 10 cảnh báo gần nhất.

Khi không có cảnh báo hàm sẽ báo là 0.

Có thể xóa nhật ký lỗi thông qua hàm (AF 04).

A-RESTART hoặc tắt nguồn không thể xóa nhật ký cảnh báo này. (vui lòng tham khảo tài liệu Donar EPS-B1 trang 57).

2/ Hàm AF-01 Thiết lập vị trí Servo (chỉ hoạt động trong chế độ điều khiển vị trí Position)

Nó thiết lập phản hồi vị trí động cơ & vị trí xung lệnh được cài đặt  bởi hàm PA766 & PA767.

Khi xóa thì các thông số ở hàm dP-01~ dP-06 cũng bị xóa.

3/ Hàm AF-02 Chứa năng chạy JOG.

Chức năng JOG cấu hình hoạt động của động cơ servo thông qua điều khiển tốc độ mà không cần phải thêm thiết bị ở phần trên.

Khi chay JOG chức năng giới hạn (POT, NOT) sẽ không hoạt động. Vì vậy khi chạy JOG chúng ta phải.

1) Chuẩn bị chạy JOG

Trước khi chạy JOG cần chuẩn bị các yêu cầu sau: .

_Nếu tín hiệu đầu vào S-ON BẬT (ON) chúng hãy chuyển nó sang TẮT (OFF).

_Chúng ta cài đặt tốc độ JOG chỉ khi đã xem xét, kiểm tra chuyển động phần cơ khí đã phù hợp.

_Tốc độ JOG có thể được cài đặt bởi hàm PA306.

_Vui lòng thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết và đảm bảo nó có thể dừng lại trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

 _Phải kiểm tra thật an toàn trước khi tiến hành chạy JOG.

4/ Hàm (AF 03) cài pass ẩn thông số

Cài đặt mật khẩu:

_Khi hàm AF-03 được đặt thành 58 thì không có hàm hay chức năng nào có thể cài đặt được.

_Khi hàm AF-03 được đặt thành 315 thì tất cả các tham số và chức năng (thậm chí ẩn) đều có thể hoạt động lại.

_Khi hàm AF-03 được đặt thành bất kỳ giá trị nào khác, chỉ các thông số và chức năng được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng mới có thể được vận hành.

5/ Hàm AF-04 Xóa nhật ký cảnh báo của Driver Servo.

6/ Hàm trả về mặc định nhà SX AF-05.

Hàm trả về mặc định nhà sản xuất thực hiện khi servo không được BẬT (ON). Ngoài ra, khi trả về mặc định xong chúng ta hãy khởi động lại Servo.

7/ Hàm AF-06 là hàm chỉnh tự động độ lệch tín hiệu Analog.

Khi hàm AF-06 được cài nó tự điều chỉnh điện áp tín hiệu Analog sai lệch (trong điều khiển tốc độ và mô-men) sau khi đo độ lệch. Sau khi độ cài đặt chúng được lưu trong Driver.

8/ Hàm AF-07 là hàm chỉnh bù lệch tốc độ bằng tay.

Hàm này hỗ trợ nhập trực tiếp số cần bù lệnh tốc độ động cơ.

9/ Hàm AF-08 là hàm chỉnh bù lệch mo-men bằng tay.

Hàm này hỗ trợ nhập trực tiếp số cần bù lệnh mo-men động cơ.

 

10/ Hàm AF-09 Tổng quan về các thông số động cơ.

Hiển thị model, loại Encoder và sô pha động cơ servo đang kết nối với driver. Nếu ổ đĩa servo có thông số đặc biệt thì số sê-ri sẽ là hiển thị.

11/ Hàm AF-10 Hiển thị phiên bản phần mềm của Driver Servo.

12/ Hàm AF-11 cài đặt bộ mã hóa tuyệt đối. (Setting up absolute encoders)

_Chức năng này được sử dụng trong các trường hợp sau:

_Bộ mã hóa tuyệt đối được sử dụng lần đầu tiên.

_Có cảnh báo liên quan đến bộ mã hóa tuyệt đối.

_Người dùng cài đặt số turn của multi-turn encoder đến 0.

Luu ý:

_Servo phải TẮT;

_A-RST không thể xóa các cảnh báo liên quan absolute encoders;

_Tắt nguồn và bật lại nguồn sau khi cài đặt;

_Thao tác này sẽ đặt số lượt turns của multi-turn encoder thành 0 và xóa tất cả các cảnh báo liên quan đến bộ mã hóa tuyệt đối (absolute encoders).

Hàm AF-15 Dò quán tín tải bằng tay (AF 15)

Bảo vệ việc quá hành trình hoạt động khi quán tính tải quá lớn.

Chuẩn bị trước khi hoạt động:

Servo đang TẮT;

Vui lòng đặt PA300.2 cho khoảng cách chạy của động cơ trong khi test chức năng này, kiểm tra cẩn thận tất cả các bộ phận cơ khí liên quan.

Vui lòng thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết, ví dụ: một thiết bị dừng luôn sẵn sàn trên mặt máy, nút dừng khẩn cấp luốn sẵn sàn hoạt động.