JavaScript có thể đã bị vô hiệu hóa trên trình duyệt của Quý khách. Để trải nghiệm tốt nhất trên site, hãy bật Javascript trên trình duyệt của Quý khách.

plc màn hình hmi

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. BỘ LẬP TRÌNH LS 16 CỔNG VÀO, 16 CỔNG RA XBC-DR32H/DC
  9.930.000 ₫
  -
  +
 2. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT40U
  8.322.000 ₫
  -
  +
 3. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT30U
  6.821.000 ₫
  -
  +
 4. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT20U
  5.369.000 ₫
  -
  +
 5. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR60U/DC
  10.982.000 ₫
  -
  +
 6. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR40U/DC
  8.322.000 ₫
  -
  +
 7. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR30U/DC
  6.821.000 ₫
  -
  +
 8. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR20U/DC
  5.369.000 ₫
  -
  +
 9. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR60U
  10.982.000 ₫
  -
  +
 10. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT60U
  10.982.000 ₫
  -
  +
 11. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT20U/DC
  5.369.000 ₫
  -
  +
 12. PLC LS XBE-DC32A
  3.530.000 ₫
  -
  +
 13. PLC LS XBF-AD04A
  6.540.000 ₫
  -
  +
 14. PLC LS XBE-TN32A
  3.530.000 ₫
  -
  +
 15. PLC LS G7E-DR20A
  3.579.000 ₫
  -
  +
 16. Đế cắm PLC LS GM6-B08M
  1.790.000 ₫
  -
  +
 17. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT60U/DC
  10.982.000 ₫
  -
  +
 18. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT40U/DC
  8.322.000 ₫
  -
  +
 19. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT30U/DC
  6.821.000 ₫
  -
  +
 20. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR40U
  8.322.000 ₫
  -
  +
 21. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR30U
  6.821.000 ₫
  -
  +
 22. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR20U
  5.369.000 ₫
  -
  +
 23. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR14UE/DC
  4.015.000 ₫
  -
  +
 24. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR10UE/DC
  3.579.000 ₫
  -
  +
 25. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR30UE
  5.950.000 ₫
  -
  +
 26. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR20UE
  4.741.000 ₫
  -
  +
 27. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR14UE
  4.015.000 ₫
  -
  +
 28. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR10UE
  3.579.000 ₫
  -
  +
 29. Bộ lập trình (PLC) Schneider dòng easy TM100C40R
  4.281.000 ₫
  -
  +
 30. Bộ lập trình (PLC) Schneider dòng easy TM100C24R
  3.210.000 ₫
  -
  +
 31. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR20UE/DC
  4.741.000 ₫
  -
  +
 32. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR30UE/DC
  5.950.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang