plc màn hình hmi

11 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Màn hình hmi XP30-BTA/DC(Touch Panel)
  14.033.000 ₫
  -
  +
 2. Màn hình hmi XP40-TTE/DC(Touch Panel)
  9.064.000 ₫
  -
  +
 3. Màn hình hmi XP90-TTA/AC(Touch Panel)
  43.890.000 ₫
  -
  +
 4. Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3512
  10.018.000 ₫
  -
  +
 5. Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5512
  21.237.000 ₫
  -
  +
 6. Màn hình hmi XP10BKB/DC(Touch Panel)
  4.609.000 ₫
  -
  +
 7. Màn hình hmi XP30-TTA/DC(Touch Panel)
  16.456.000 ₫
  -
  +
 8. Màn hình hmi XP70-TTA/AC(Touch Panel)
  29.634.000 ₫
  -
  +
 9. Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU3500
  9.059.000 ₫
  -
  +
 10. Màn hình hmi dòng XGU Schneider HMIGXU5500
  19.437.000 ₫
  -
  +
 11. Màn hình hmi XP10BKA/DC(Touch Panel)
  4.158.000 ₫
  -
  +

11 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang