Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

20 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Rờ le nhiệt Cheil COR 22
  245.000,00 ₫
  -
  +
 2. Rờ le nhiệt Cheil COR 40
  305.000,00 ₫
  -
  +
 3. Rờ le nhiệt Cheil COR 80
  352.000,00 ₫
  -
  +
 4. Relay nhiệt Cheil COR-22(1.6-2.5A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 5. Relay nhiệt Cheil COR-22(0.16-0.25A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 6. Relay nhiệt Cheil COR-22(12-18A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 7. Relay nhiệt Cheil COR-22(2.5-4A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 8. Relay nhiệt Cheil COR-22(5-8A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 9. Relay nhiệt Cheil COR-22(9-13A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 10. Relay nhiệt Cheil COR-40(28-40A)
  305.000,00 ₫
  -
  +
 11. Relay nhiệt Cheil COR-80(34-50A)
  352.000,00 ₫
  -
  +
 12. Relay nhiệt Cheil COR-80(45-65A)
  352.000,00 ₫
  -
  +
 13. Relay nhiệt Cheil COR-22(0.63-1A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 14. Relay nhiệt Cheil COR-80(54-75A)
  352.000,00 ₫
  -
  +
 15. Relay nhiệt Cheil COR-22(1-1.6A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 16. Relay nhiệt Cheil COR-80(63-85A)
  352.000,00 ₫
  -
  +
 17. Relay nhiệt Cheil COR-22(16-22A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 18. Relay nhiệt Cheil COR-22(4-6A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 19. Relay nhiệt Cheil COR-22(6-9A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 20. Relay nhiệt Cheil COR-40(24-36A)
  305.000,00 ₫
  -
  +

20 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR