Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 58

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ELCB NS2-25X-20-25A dãy amper 20-25A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 2. ELCB NS2-25X-1.6-2.5A dãy amper 1.6-2.5A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 3. NXR-25-2.5-4 Relay nhiệt Chint dãy Amper 2.5-4
  204.000 ₫
  -
  +
 4. NXR-38-30-38 Relay nhiệt Chint dãy Amper 30-38
  280.000 ₫
  -
  +
 5. NXR-630-200-400 Relay nhiệt Chint dãy Amper 200-400
  3.740.000 ₫
  -
  +
 6. NXR-100-55-70 Relay nhiệt Chint dãy Amper 55-70
  390.000 ₫
  -
  +
 7. ELCB NS2-25-1.6-2.5A dãy amper 1.6-2.5A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 8. ELCB NS2-80B-25-40A dãy amper 25-40A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 9. ELCB NS2-80-25-40A dãy amper 25-40A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 10. NXR-25-1.25-2 Relay nhiệt Chint dãy Amper 1.25-2
  204.000 ₫
  -
  +
 11. NXR-25-4-6 Relay nhiệt Chint dãy Amper 4-6
  204.000 ₫
  -
  +
 12. NXR-100-23-32 Relay nhiệt Chint dãy Amper 23-32
  390.000 ₫
  -
  +
 13. NXR-630-315-630 Relay nhiệt Chint dãy Amper 315-630
  4.200.000 ₫
  -
  +
 14. ELCB NS2-25-2.5-4A dãy amper 2.5-4A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 15. ELCB NS2-80B-40-63A dãy amper 40-63A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 16. ELCB NS2-80-40-63A dãy amper 40-63A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 17. NXR-25-5.5-8 Relay nhiệt Chint dãy Amper 5.5-8
  204.000 ₫
  -
  +
 18. NXR-100-30-40 Relay nhiệt Chint dãy Amper 30-40
  390.000 ₫
  -
  +
 19. ELCB NS2-25X-2.5 dãy amper 1.6-2.5A relay nhiệt Chint NS2
  495.000 ₫
  -
  +
 20. ELCB NS2-25-4-6.3A dãy amper 4-6.3A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 21. NXR-25-0.4-0.63 Relay nhiệt Chint dãy Amper 0.4-0.63
  204.000 ₫
  -
  +
 22. ELCB NS2-25X-4-6.3A dãy amper 4-6.3A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 23. ELCB NS2-80-56-80A dãy amper 56-80A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  843.000 ₫
  -
  +
 24. NXR-25-7-10 Relay nhiệt Chint dãy Amper 7-10
  204.000 ₫
  -
  +
 25. ELCB NS2-25X-1 – 1.6A dãy amper 1 – 1.6A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 26. NXR-100-80-93 Relay nhiệt Chint dãy Amper 80-93
  430.000 ₫
  -
  +
 27. ELCB NS2-25X-23 dãy amper 17-23A relay nhiệt Chint NS2
  495.000 ₫
  -
  +
 28. ELCB NS2-25-6-10A dãy amper 6-10A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 29. NXR-100-48-65 Relay nhiệt Chint dãy Amper 48-65
  390.000 ₫
  -
  +
 30. ELCB NS2-25X-6-10A dãy amper 6-10A 3 cực relay nhiệt Chint NS2
  407.000 ₫
  -
  +
 31. NXR-25-0.1-0.16 Relay nhiệt Chint dãy Amper 0.1-0.16
  204.000 ₫
  -
  +
 32. NXR-25-9-13 Relay nhiệt Chint dãy Amper 9-13
  204.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 58

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR