Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 572

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. JZX-22F/2Z PLU DC127V Relay trung gian Chint
  74.800 ₫
  -
  +
 2. NJYB3-8 AC380V Relay trung gian Chint
  525.800 ₫
  -
  +
 3. JQX-10F/3Z DC18V Relay trung gian Chint
  139.700 ₫
  -
  +
 4. JSZ3C-A AC220V Relay trung gian Chint
  402.600 ₫
  -
  +
 5. NXR-25-7-10 Relay nhiệt Chint dãy Amper 7-10
  204.000 ₫
  -
  +
 6. JSZ3F 1s AC36V Relay trung gian Chint
  451.000 ₫
  -
  +
 7. JZX-22F(M)/4Z PLU DC48V Relay trung gian Chint
  96.800 ₫
  -
  +
 8. JQX-10F/3Z AC24V Relay trung gian Chint
  139.700 ₫
  -
  +
 9. JSZ3A-AC110V Relay trung gian Chint
  348.700 ₫
  -
  +
 10. JZX-22F(D)/2Z PLU AC48V Relay trung gian Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 11. NJB1-Y1 AC110V Relay trung gian Chint
  1.233.100 ₫
  -
  +
 12. JZX-22F(M)/4Z PLU AC220V Relay trung gian Chint
  96.800 ₫
  -
  +
 13. JZX-22F/3Z PLU AC127V Relay trung gian Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 14. NXR-12 1.6-2.5A Relay nhiệt Chint
  359.700 ₫
  -
  +
 15. JZX-22F(B)/4Z PLU DC36V Relay trung gian Chint
  100.100 ₫
  -
  +
 16. NXR-25 0.25-0.4A Relay nhiệt Chint
  242.000 ₫
  -
  +
 17. NXR-100-37-50 Relay nhiệt Chint dãy Amper 37-50
  390.000 ₫
  -
  +
 18. JSZ3F 60s DC24V Relay trung gian Chint
  451.000 ₫
  -
  +
 19. JSZ3C-E DC24V Relay trung gian Chint
  402.600 ₫
  -
  +
 20. ELCB NS2-25X-23 dãy amper 17-23A relay nhiệt Chint NS2
  495.000 ₫
  -
  +
 21. JSZ3Y 180s AC380V Relay trung gian Chint
  361.900 ₫
  -
  +
 22. JZX-22F/2Z PLU DC24V Relay trung gian Chint
  74.800 ₫
  -
  +
 23. JQX-13F/2Z PLU AC110V Relay trung gian Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 24. JSZ3C-C AC220V Relay trung gian Chint
  402.600 ₫
  -
  +
 25. NXR-100-80-93 Relay nhiệt Chint dãy Amper 80-93
  430.000 ₫
  -
  +
 26. JD-5 1A-80A AC220V(with buzzer) Relay trung gian Chint
  533.500 ₫
  -
  +
 27. JSS48A-S AC380V Relay trung gian Chint
  944.900 ₫
  -
  +
 28. JQX-10F/3Z DC110V Relay trung gian Chint
  139.700 ₫
  -
  +
 29. NXR-630 200A-400A Relay nhiệt Chint
  4.968.700 ₫
  -
  +
 30. JZX-22F(D)/2Z PLU DC220V Relay trung gian Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 31. NJB1-YW AC220V Relay trung gian Chint
  984.500 ₫
  -
  +
 32. JZX-22F(D)/3Z PLU AC127V Relay trung gian Chint
  91.300 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 572

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR