Thiết bị đóng cắt

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Khởi động từ LS MC-32A, (2a2b) , 220V
  880.000 ₫
  -
  +
 2. Khởi động từ LS MC-75A, (2a2b), 220V
  1.620.000 ₫
  -
  +
 3. Khởi động từ LS MC-40A, (2a2b), 220V
  1.030.000 ₫
  -
  +
 4. Khởi động từ LS MC-185A, (2a2b), 220V
  5.100.000 ₫
  -
  +
 5. Khởi động từ LS MC-50A, (2a2b), 220V
  1.250.000 ₫
  -
  +
 6. Khởi động từ LS MC-265A, (2a2b), 220V
  8.200.000 ₫
  -
  +
 7. Khởi động từ LS MC-65A, (2a2b), 220V
  1.420.000 ₫
  -
  +
 8. Khởi động từ LS MC-400A, (2a2b), 220V
  10.150.000 ₫
  -
  +
 9. Khởi động từ LS MC-630A, (2a2b), 220V
  21.300.000 ₫
  -
  +
 10. Khởi động từ LS MC-800A, (2a2b), 220V
  27.100.000 ₫
  -
  +
 11. Tiếp điểm phụ UA-1 (bên hông) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
  75.000 ₫
  -
  +
 12. Tiếp điểm phụ UA-2 (bên trên) 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
  75.000 ₫
  -
  +
 13. Tiếp điểm phụ UA-4 (bên trên) 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a
  130.000 ₫
  -
  +
 14. Khởi động từ LS MC-85A, (2a2b), 220V
  1.960.000 ₫
  -
  +
 15. Tiếp điểm phụ AU-100 (bên hông) 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a
  190.000 ₫
  -
  +
 16. Khởi động từ LS MC-225A, (2a2b), 220V
  6.030.000 ₫
  -
  +
 17. Khởi động từ LS MC-9A, (1a1b), 220V
  292.000 ₫
  -
  +
 18. Khởi động từ LS MC-330A, (2a2b), 220V
  8.980.000 ₫
  -
  +
 19. Khởi động từ LS MC-500A, (2a2b), 220V
  20.300.000 ₫
  -
  +
 20. Khởi động từ LS MC6-220A (1a)
  270.000 ₫
  -
  +
 21. Khởi động từ LS MC-18A, (1a1b), 220V
  490.000 ₫
  -
  +
 22. Khởi động từ LS MC-22A, (1a1b), 220V
  605.000 ₫
  -
  +

22 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang