Thiết bị đóng cắt

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CB khối (MCCB) LS ABN403c-350A, 42Ka
  4.575.000 ₫
  -
  +
 2. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 10KA
  590.000 ₫
  -
  +
 3. CB khối (MCCB) LS ABS203c-225A, 42Ka
  2.340.000 ₫
  -
  +
 4. CB khối (MCCB) LS ABN203c-175A, 30Ka
  1.820.000 ₫
  -
  +
 5. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-6A, 10KA
  755.000 ₫
  -
  +
 6. CB khối (MCCB) LS ABN53c-20A, 18Ka
  718.000 ₫
  -
  +
 7. CB khối (MCCB) LS ABS1004b-1200A, 65Ka
  28.500.000 ₫
  -
  +
 8. CB khối (MCCB) LS ABS403c-300A, 65Ka
  5.150.000 ₫
  -
  +
 9. CB khối (MCCB) LS ABN402c-250A, 50Ka
  3.750.000 ₫
  -
  +
 10. CB khối (MCCB) LS ABS103c-60A, 42Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 11. CB khối (MCCB) LS ABN52c-30A, 30Ka
  615.000 ₫
  -
  +
 12. RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA
  750.000 ₫
  -
  +
 13. CB khối (MCCB) LS ABS53c-15A, 22Ka
  865.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB có vỏ BS32A-20ACOVO
  96.000 ₫
  -
  +
 15. CB khối (MCCB) LS ABN204c-225A, 30Ka
  2.375.000 ₫
  -
  +
 16. RCCB (chống rò điện) RKN-b-3P+N-80A, 10KA
  1.280.000 ₫
  -
  +
 17. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-10A, 4.5KA
  365.000 ₫
  -
  +
 18. CB khối (MCCB) LS ABN104c-100A, 22Ka
  1.270.000 ₫
  -
  +
 19. CB khối (MCCB) LS ABS404c-400A, 65Ka
  6.500.000 ₫
  -
  +
 20. CB khối (MCCB) LS ABN803c-700A, 45Ka
  10.300.000 ₫
  -
  +
 21. CB khối (MCCB) LS ABN102c-75A, 35Ka
  829.000 ₫
  -
  +
 22. CB khối (MCCB) LS ABS204c-200A, 42Ka
  2.800.000 ₫
  -
  +
 23. CB khối (MCCB) LS ABN403c-300A, 42Ka
  4.575.000 ₫
  -
  +
 24. CB khối (MCCB) LS ABS54c-30A, 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 25. CB khối (MCCB) LS ABN63c-60A, 18Ka
  960.000 ₫
  -
  +
 26. MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-20A
  82.000 ₫
  -
  +
 27. CB khối (MCCB) LS ABS803c-630A, 75Ka
  11.500.000 ₫
  -
  +
 28. RCCB (chống rò điện) RKN-b-1P+N-100A, 10KA
  870.000 ₫
  -
  +
 29. CB khối (MCCB) LS ABS203c-150A, 42Ka
  2.340.000 ₫
  -
  +
 30. CB khối (MCCB) LS ABN54c-30A, 18Ka
  1.060.000 ₫
  -
  +
 31. RCCB (chống rò điện) RKN-b-1P+N-25A, 10KA
  700.000 ₫
  -
  +
 32. CB khối (MCCB) LS ABS53c-50A, 22Ka
  865.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang