Thiết bị đóng cắt

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CB khối (MCCB) LS ABN103c-75A, 22Ka
  960.000 ₫
  -
  +
 2. CB khối (MCCB) LS ABN103c-100A, 22Ka
  960.000 ₫
  -
  +
 3. CB khối (MCCB) LS ABS103c-75A, 42Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 4. CB khối (MCCB) LS ABN403c-400A, 42Ka
  4.575.000 ₫
  -
  +
 5. CB khối (MCCB) LS ABS103c-100A, 42Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 6. CB khối (MCCB) LS ABN104c-75A, 22Ka
  1.270.000 ₫
  -
  +
 7. CB khối (MCCB) LS ABS803c-500A, 75Ka
  11.500.000 ₫
  -
  +
 8. CB khối (MCCB) LS ABN104c-100A, 22Ka
  1.270.000 ₫
  -
  +
 9. CB khối (MCCB) LS ABS803c-630A, 75Ka
  11.500.000 ₫
  -
  +
 10. CB khối (MCCB) LS ABN404c-400A, 42Ka
  5.730.000 ₫
  -
  +
 11. CB khối (MCCB) LS ABS104c-75A, 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 12. CB khối (MCCB) LS ABN804c-500A, 45Ka
  1.080.000 ₫
  -
  +
 13. CB khối (MCCB) LS ABS104c-100A, 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 14. CB khối (MCCB) LS ABN804c-630A, 45Ka
  1.080.000 ₫
  -
  +
 15. CB khối (MCCB) LS ABS204c-125A, 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 16. CB khối (MCCB) LS ABS804c-500A, 75Ka
  14.300.000 ₫
  -
  +
 17. RCCB (chống rò điện) RKN-b-3P+N-100A, 10KA
  1.280.000 ₫
  -
  +
 18. CB khối (MCCB) LS ABS804c-630A, 75Ka
  14.300.000 ₫
  -
  +
 19. MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-10A
  82.000 ₫
  -
  +
 20. CB khối (MCCB) LS ABN803c-500A, 45Ka
  8.990.000 ₫
  -
  +
 21. MCCB có vỏ BS32A-6ACOVO
  96.000 ₫
  -
  +
 22. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-16A, 10KA
  755.000 ₫
  -
  +
 23. CB khối (MCCB) LS ABN52c-15A, 30Ka
  615.000 ₫
  -
  +
 24. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-20A, 10KA
  755.000 ₫
  -
  +
 25. CB khối (MCCB) LS ABN202c-200A, 65Ka
  1.520.000 ₫
  -
  +
 26. RCCB (chống rò điện) RKN-b-1P+N-25A, 10KA
  700.000 ₫
  -
  +
 27. CB khối (MCCB) LS ABN402c-250A, 50Ka
  3.750.000 ₫
  -
  +
 28. RCCB (chống rò điện) RKN-b-1P+N-32A, 10KA
  700.000 ₫
  -
  +
 29. CB khối (MCCB) LS ABN63c-60A, 18Ka
  960.000 ₫
  -
  +

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang