Thiết bị đóng cắt

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-15A
  82.000 ₫
  -
  +
 2. CB khối (MCCB) LS ABS803c-500A, 75Ka
  11.500.000 ₫
  -
  +
 3. CB khối (MCCB) LS ABN402c-400A, 50Ka
  3.750.000 ₫
  -
  +
 4. CB khối (MCCB) LS ABS804c-800A, 75Ka
  16.300.000 ₫
  -
  +
 5. RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-63A, 10KA
  835.000 ₫
  -
  +
 6. CB khối (MCCB) LS ABS53c-40A, 22Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 7. CB khối (MCCB) LS ABN52c-15A, 30Ka
  615.000 ₫
  -
  +
 8. CB khối (MCCB) LS ABS104c-60A, 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 9. CB khối (MCCB) LS ABN103c-75A, 22Ka
  960.000 ₫
  -
  +
 10. CB khối (MCCB) LS ABN203c-125A, 30Ka
  1.820.000 ₫
  -
  +
 11. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 4.5KA
  365.000 ₫
  -
  +
 12. CB khối (MCCB) LS ABN204c-175A, 30Ka
  2.375.000 ₫
  -
  +
 13. RCCB (chống rò điện) RKN-b-3P+N-40A, 10KA
  980.000 ₫
  -
  +
 14. CB khối (MCCB) LS ABN202c-175A, 65Ka
  1.520.000 ₫
  -
  +
 15. CB khối (MCCB) LS ABS404c-300A, 65Ka
  6.500.000 ₫
  -
  +
 16. CB khối (MCCB) LS ABN803c-500A, 45Ka
  8.990.000 ₫
  -
  +
 17. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-40A, 10KA
  590.000 ₫
  -
  +
 18. CB khối (MCCB) LS ABN804c-500A, 45Ka
  1.080.000 ₫
  -
  +
 19. CB khối (MCCB) LS ABN804c-700A, 45Ka
  12.800.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB có vỏ BS32A-10ACOVO
  96.000 ₫
  -
  +
 21. CB khối (MCCB) LS ABS1003b-1000A, 65Ka
  23.200.000 ₫
  -
  +
 22. CB khối (MCCB) LS ABN53c-40A, 18Ka
  718.000 ₫
  -
  +
 23. CB khối (MCCB) LS ABS104c-100A, 42Ka
  1.650.000 ₫
  -
  +
 24. CB khối (MCCB) LS ABN104c-60A, 22Ka
  1.270.000 ₫
  -
  +
 25. RCCB (chống rò điện) RKN-b-1P+N-63A, 10KA
  775.000 ₫
  -
  +
 26. CB khối (MCCB) LS ABS103c-100A, 42Ka
  1.395.000 ₫
  -
  +
 27. CB khối (MCCB) LS ABN52c-50A, 30Ka
  615.000 ₫
  -
  +
 28. CB khối (MCCB) LS ABS204c-150A, 42Ka
  2.800.000 ₫
  -
  +
 29. CB khối (MCCB) LS ABN203c-225A, 30Ka
  1.820.000 ₫
  -
  +
 30. RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-16A, 10KA
  755.000 ₫
  -
  +
 31. CB khối (MCCB) LS ABN404c-300A, 42Ka
  5.730.000 ₫
  -
  +
 32. MCCB không vỏ, loại 2 Pha BS32A-10A
  82.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 141

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang