Biến tần Dorna

Biến tần Dorna

Biến tần Dorna là dòng sản phẩm đa năng phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần Dorna bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.Sản phẩm 1-32 of 70

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DLA1-02D2T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.839.200 ₫
  -
  +
 2. DLB1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 3. DLB1-0075T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.000 ₫
  -
  +
 4. DLB1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 5. DLB1-0280T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.190.320 ₫
  -
  +
 6. DLF1-0350T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.900.920 ₫
  -
  +
 7. DLF1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.299.000 ₫
  -
  +
 8. DLF1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  26.994.440 ₫
  -
  +
 9. DLF1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.709.880 ₫
  -
  +
 10. DLF1-0250T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.491.280 ₫
  -
  +
 11. DLB1-0037T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.000 ₫
  -
  +
 12. DLB1-0004T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 13. DLB1-0093T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  17.656.320 ₫
  -
  +
 14. DLB1-0018T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  7.833.320 ₫
  -
  +
 15. DLF1-0030T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  16.143.160 ₫
  -
  +
 16. DLF1-02D2T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.900.920 ₫
  -
  +
 17. DLF1-0075T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  32.787.920 ₫
  -
  +
 18. DLF1-0015T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  8.293.120 ₫
  -
  +
 19. DLB1-01D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.190.320 ₫
  -
  +
 20. DLB1-05D5T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.962.640 ₫
  -
  +
 21. DLB1-0110T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  17.656.320 ₫
  -
  +
 22. DLB1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.198.680 ₫
  -
  +
 23. DLF1-0D40S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.115.080 ₫
  -
  +
 24. DLF1-03D7T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  4.347.200 ₫
  -
  +
 25. DLF1-0090T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  40.704.840 ₫
  -
  +
 26. DLB1-0355T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 27. DLB1-02D2T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 28. DLB1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  5.024.360 ₫
  -
  +
 29. DLB1-0132T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  17.656.320 ₫
  -
  +
 30. DLF1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.900.920 ₫
  -
  +
 31. DLF1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.173.600 ₫
  -
  +
 32. DLF1-05D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  4.731.760 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 70

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang