Biến tần Dorna

Biến tần Dorna

Biến tần Dorna là dòng sản phẩm đa năng phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần Dorna bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.Sản phẩm 1-32 of 70

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DLF1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 2. DLF1-0015T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  10.912.000 ₫
  -
  +
 3. DLF1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  9.295.000 ₫
  -
  +
 4. DLF1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  7.513.000 ₫
  -
  +
 5. DLF1-05D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  6.226.000 ₫
  -
  +
 6. DLF1-03D7T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 7. DLF1-02D2T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.817.000 ₫
  -
  +
 8. DLF1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.025.000 ₫
  -
  +
 9. DLF1-05D5S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  8.833.000 ₫
  -
  +
 10. DLF1-03D7S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 11. DLF1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.938.000 ₫
  -
  +
 12. DLF1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.157.000 ₫
  -
  +
 13. DLF1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.860.000 ₫
  -
  +
 14. DLF1-0D40S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.783.000 ₫
  -
  +
 15. DLF1-01D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.278.000 ₫
  -
  +
 16. DLB1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 17. DLF1-18D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  14.564.000 ₫
  -
  +
 18. DLF1-0022T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  16.841.000 ₫
  -
  +
 19. DLF1-0030T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  21.241.000 ₫
  -
  +
 20. DLF1-0350T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.817.000 ₫
  -
  +
 21. DLF1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.817.000 ₫
  -
  +
 22. DLF1-0280T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.278.000 ₫
  -
  +
 23. DLF1-0250T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.278.000 ₫
  -
  +
 24. DLF1-0220T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.278.000 ₫
  -
  +
 25. DLF1-0200T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.278.000 ₫
  -
  +
 26. DLF1-0185T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 27. DLF1-0160T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 28. DLF1-0132T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 29. DLF1-0110T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 30. DLF1-0090T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  53.559.000 ₫
  -
  +
 31. DLF1-0075T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  43.142.000 ₫
  -
  +
 32. DLF1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  35.519.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 70

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang