Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPRF3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 2. TPR-2P-220-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR
  189 ₫
  -
  +
 3. TPR3P-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  155 ₫
  -
  +
 4. TPR3N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 5. TPR2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  175 ₫
  -
  +
 6. TPR3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  173 ₫
  -
  +
 7. TPR3SL-055L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3SL
  7.648.000 ₫
  -
  +
 8. TPR-3P-220-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  30.094.000 ₫
  -
  +
 9. TPR2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  2.318.000 ₫
  -
  +
 10. TPR-2P-220-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  126 ₫
  -
  +
 11. TPR-2N-220-35A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  1.445.000 ₫
  -
  +
 12. TPRF-3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF3N
  18.336.000 ₫
  -
  +
 13. TPR3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 14. TPR2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  158 ₫
  -
  +
 15. TPR3P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  30.094.000 ₫
  -
  +
 16. TPR3SL-090L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3SL
  11.495.000 ₫
  -
  +
 17. TPR-3P-220-250A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  32.527.000 ₫
  -
  +
 18. TPR2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 19. TPR-3N-220-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 20. TPR-2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  3.541.000 ₫
  -
  +
 21. TPR-3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  17.105.000 ₫
  -
  +
 22. TPR-3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 23. TPR3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 24. TPR-3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 25. TPR3SL-040L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3SL
  6.377.000 ₫
  -
  +
 26. TPR-3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 27. TPR-2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR
  151 ₫
  -
  +
 28. TPR-2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  1.360.000 ₫
  -
  +
 29. TPRF-3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF3N
  18.336.000 ₫
  -
  +
 30. TPR3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 31. TPR2P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 32. TPR3P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  173 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn