Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPR3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 2. TPR3SL-055L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3SL
  7.648.000 ₫
  -
  +
 3. TPR2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 4. TPR2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  2.318.000 ₫
  -
  +
 5. TPR-2P-220-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  1.000 ₫
  -
  +
 6. TPR-3P-220-250A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  32.527.000 ₫
  -
  +
 7. TPRF-3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF3N
  18.336.000 ₫
  -
  +
 8. TPR3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 9. TPR3P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 10. TPR3SL-090L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3SL
  11.495.000 ₫
  -
  +
 11. TPR2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 12. TPR-3N-220-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 13. TPR-2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  3.541.000 ₫
  -
  +
 14. TPR-3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  13.478.280 ₫
  -
  +
 15. TPR-3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 16. TPR3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 17. TPR-2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  1.360.000 ₫
  -
  +
 18. TPR-3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 19. TPR3SL-040L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3SL
  6.377.000 ₫
  -
  +
 20. TPR2P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 21. TPR-3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 22. TPR-2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR
  1.000 ₫
  -
  +
 23. TPR-3P-220-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  22.766.400 ₫
  -
  +
 24. TPRF-3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF3N
  18.336.000 ₫
  -
  +
 25. TPR3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 26. TPR-2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  2.951.000 ₫
  -
  +
 27. TPR3P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 28. TPR3SL-070L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3SL
  9.284.000 ₫
  -
  +
 29. TPR2N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 30. TPR-3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 31. TPR-3P-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  11.242.000 ₫
  -
  +
 32. TPR3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 43

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn