Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Relay mực nước Hanyoung FS-3A
  139.400 ₫
  -
  +
 2. S-N220 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  12.412.000 ₫
  -
  +
 3. S-T65 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.996.000 ₫
  -
  +
 4. S-N300 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  20.106.000 ₫
  -
  +
 5. S-T80 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 6. S-N400 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  26.341.000 ₫
  -
  +
 7. S-N95 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  5.220.000 ₫
  -
  +
 8. S-N600 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  62.976.000 ₫
  -
  +
 9. S-N150 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  9.145.000 ₫
  -
  +
 10. S-N800 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  85.761.000 ₫
  -
  +
 11. MY2N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  55.440 ₫
  -
  +
 12. MY4N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  62.640 ₫
  -
  +
 13. LY2N AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  100.800 ₫
  -
  +
 14. S-N180 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  11.235.000 ₫
  -
  +
 15. LY4N AC200/220 Relay trung gian hãng Omron
  240.000 ₫
  -
  +
 16. S-T10 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 17. S-T12 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  620.000 ₫
  -
  +
 18. S-T100 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.961.000 ₫
  -
  +
 19. S-T20 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 20. S-N125 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  6.741.000 ₫
  -
  +
 21. S-T21 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.055.000 ₫
  -
  +
 22. S-T25 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.216.000 ₫
  -
  +
 23. S-T32 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.098.000 ₫
  -
  +
 24. S-T35 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.420.000 ₫
  -
  +
 25. S-T50 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.847.000 ₫
  -
  +

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR