Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Relay mực nước Hanyoung FS-3A
  168.000 ₫
  -
  +
 2. S-N180 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  11.235.000 ₫
  -
  +
 3. S-T25 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.216.000 ₫
  -
  +
 4. S-T10 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 5. S-T32 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.098.000 ₫
  -
  +
 6. S-T12 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  620.000 ₫
  -
  +
 7. S-T35 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.420.000 ₫
  -
  +
 8. S-T20 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 9. S-T50 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.847.000 ₫
  -
  +
 10. S-T21 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.055.000 ₫
  -
  +
 11. S-T65 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.996.000 ₫
  -
  +
 12. S-T80 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 13. S-N95 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  5.220.000 ₫
  -
  +
 14. S-N150 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  9.145.000 ₫
  -
  +
 15. S-N220 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  12.412.000 ₫
  -
  +
 16. MY2N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  73.000 ₫
  -
  +
 17. S-N300 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  20.106.000 ₫
  -
  +
 18. MY4N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  82.000 ₫
  -
  +
 19. S-N400 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  26.341.000 ₫
  -
  +
 20. LY2N AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  130.000 ₫
  -
  +
 21. S-N600 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  62.976.000 ₫
  -
  +
 22. LY4N AC200/220 Relay trung gian hãng Omron
  240.000 ₫
  -
  +
 23. S-N800 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  85.761.000 ₫
  -
  +
 24. S-T100 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.961.000 ₫
  -
  +
 25. S-N125 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  6.741.000 ₫
  -
  +

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR