Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Relay mực nước Hanyoung FS-3A
  205.000 ₫
  -
  +
 2. S-N150 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  9.145.000 ₫
  -
  +
 3. S-T50 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.847.000 ₫
  -
  +
 4. S-N220 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  12.412.000 ₫
  -
  +
 5. S-N300 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  20.106.000 ₫
  -
  +
 6. S-N400 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  26.341.000 ₫
  -
  +
 7. S-N600 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  62.976.000 ₫
  -
  +
 8. S-N800 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  85.761.000 ₫
  -
  +
 9. MY2N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  77.000 ₫
  -
  +
 10. S-T100 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.961.000 ₫
  -
  +
 11. MY4N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  87.000 ₫
  -
  +
 12. S-N125 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  6.741.000 ₫
  -
  +
 13. LY2N AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  140.000 ₫
  -
  +
 14. S-N180 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  11.235.000 ₫
  -
  +
 15. LY4N AC200/220 Relay trung gian hãng Omron
  240.000 ₫
  -
  +
 16. S-T10 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 17. S-T12 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  620.000 ₫
  -
  +
 18. S-T20 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 19. S-T21 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.055.000 ₫
  -
  +
 20. S-T65 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.996.000 ₫
  -
  +
 21. S-T25 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.216.000 ₫
  -
  +
 22. S-T80 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 23. S-T32 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.098.000 ₫
  -
  +
 24. S-N95 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  5.220.000 ₫
  -
  +
 25. S-T35 AC200V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.420.000 ₫
  -
  +

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR