Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 117

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SP1201F-M5-06 Van tiết lưu khí nén TPC
  67.000 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống L SQL12-02S TPC
  37.000 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH04-02S
  16.000 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống giảm SQH12-00 TPC
  26.000 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống T SQY04-02S TPC
  58.000 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống L SQL08-00 TPC
  16.000 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống thẳng SQH08-00 TPC
  16.000 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH10-01S
  23.000 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống T SQY08-04S TPC
  85.000 ₫
  -
  +
 10. Đầu nối khí - Nối ống L SQL04-02S TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống T SQT06-02S TPC
  41.000 ₫
  -
  +
 12. SP100F-06 Van tiết lưu khí nén TPC 2 đầu ống
  99.000 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống T SQT10-03S TPC
  54.000 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống T SQT04-02S TPC
  39.000 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống T SQY12-04S TPC
  95.000 ₫
  -
  +
 16. Đầu nối khí - Nối ống L SQL10-01S TPC
  27.000 ₫
  -
  +
 17. SHF12-12 Van khí nén tay TPC
  132.000 ₫
  -
  +
 18. Đầu nối khí - Nối ống T SQT06-00 TPC
  20.000 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí - Nối ống giảm SQH08-10 TPC
  30.000 ₫
  -
  +
 20. SP3201F-03-06S Van tiết lưu khí nén TPC
  108.000 ₫
  -
  +
 21. Đầu nối khí - Nối ống T SQY12-02S TPC
  84.000 ₫
  -
  +
 22. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH08-01S
  16.000 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống T SQY06-02S TPC
  58.000 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH12-03S
  32.000 ₫
  -
  +
 25. SP2201F-02-10S Van tiết lưu khí nén TPC
  100.000 ₫
  -
  +
 26. Đầu nối khí - Nối ống T SQT08-03S TPC
  50.000 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH10-04S
  35.000 ₫
  -
  +
 28. Ống dẫn khí nén Sang - A ST1209
  25.000 ₫
  -
  +
 29. Đầu nối khí - Nối ống L SQL08-01S TPC
  17.000 ₫
  -
  +
 30. SP100F-12 Van tiết lưu khí nén TPC 2 đầu ống
  172.000 ₫
  -
  +
 31. Đầu nối khí - Nối ống L SQL12-03S TPC
  38.000 ₫
  -
  +
 32. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH06-M5
  21.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 117

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ