Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 554

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB 2P 40A Aptomat Hitachi BK63 2P 40A
  112.000 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN2P-50A CB tép Chint - 6KA
  201.300 ₫
  -
  +
 3. A9F74325 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  634.000 ₫
  -
  +
 4. MCB NXB4-6 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  184.000 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P6A
  99 ₫
  -
  +
 6. A9K24406 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.063.700 ₫
  -
  +
 7. MCB 4P 50A Aptomat Hitachi BK63 4P 50A
  304.000 ₫
  -
  +
 8. MCCB NM1-250S-250 CB khối Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  1.045.000 ₫
  -
  +
 9. EZ9F34363 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  526.000 ₫
  -
  +
 10. A9N18448 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  1.167.100 ₫
  -
  +
 11. Aptomat NXM-125S/3300-80 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 12. MCB BKH3P-100A CB tép Chint - 10KA
  830.500 ₫
  -
  +
 13. MCB DC Schneider A9N61509 dòng Acti9 C60H
  654.500 ₫
  -
  +
 14. MCB 2P 32A 6KA NXB2-32 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN-b-2P-16A CB tép Chint - 10KA
  269.500 ₫
  -
  +
 16. A9F84440 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.963.400 ₫
  -
  +
 17. Aptomat NXM-125S/4300-40 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 18. MCCB NM1-1250H-1250 CB khối Chint - dòng cắt 65KA 3 cực
  14.866.000 ₫
  -
  +
 19. A9F74263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  746.000 ₫
  -
  +
 20. MCB DC Schneider A9N61534 dòng Acti9 C60H
  1.514.700 ₫
  -
  +
 21. Aptomat NXM-400S/3300-400 MCCB Chint - dòng cắt 50KA 3 cực
  3.550.000 ₫
  -
  +
 22. A9K27140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  190.300 ₫
  -
  +
 23. A9F94316 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.557.000 ₫
  -
  +
 24. MCB NXB4-25 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  147.300 ₫
  -
  +
 25. MCB BKH1P-100A CB tép Chint - 10KA
  242.000 ₫
  -
  +
 26. A9F84206 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  997.000 ₫
  -
  +
 27. MCB 2P 50A 6KA NXB2-50 Chint
  94.600 ₫
  -
  +
 28. MCB BKN3P-50A CB tép Chint - 6KA
  314.600 ₫
  -
  +
 29. A9K24450 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.140.000 ₫
  -
  +
 30. MCB 3P 50A Aptomat Hitachi BK63 3P 50A
  214.000 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P10A
  99 ₫
  -
  +
 32. A9F84410 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.244.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 554

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR