Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 554

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P6A
  55.000 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P10A
  55.000 ₫
  -
  +
 3. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P16A
  55.000 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  55.000 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P32A
  55.000 ₫
  -
  +
 6. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  55.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  56.000 ₫
  -
  +
 8. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  56.000 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  112.000 ₫
  -
  +
 10. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P10A
  112.000 ₫
  -
  +
 11. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P16A
  112.000 ₫
  -
  +
 12. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  112.000 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P32A
  112.000 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P40A
  112.000 ₫
  -
  +
 15. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  125.000 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  125.000 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P6A
  204.000 ₫
  -
  +
 18. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P10A
  204.000 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  204.000 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  204.000 ₫
  -
  +
 21. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P32A
  204.000 ₫
  -
  +
 22. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P40A
  204.000 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  214.000 ₫
  -
  +
 24. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P63A
  214.000 ₫
  -
  +
 25. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P6A
  292.000 ₫
  -
  +
 26. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  292.000 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  292.000 ₫
  -
  +
 28. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  292.000 ₫
  -
  +
 29. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P32A
  292.000 ₫
  -
  +
 30. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P40A
  292.000 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P50A
  304.000 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  304.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 554

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR