Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 927

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P6A
  120 ₫
  -
  +
 2. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P10A
  154 ₫
  -
  +
 3. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P16A
  187 ₫
  -
  +
 4. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P20A
  121 ₫
  -
  +
 5. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P32A
  166 ₫
  -
  +
 6. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  186 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P50A
  132 ₫
  -
  +
 8. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  101 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P6A
  153 ₫
  -
  +
 10. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P10A
  159 ₫
  -
  +
 11. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P16A
  150 ₫
  -
  +
 12. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P20A
  160 ₫
  -
  +
 13. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P32A
  107 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P40A
  195 ₫
  -
  +
 15. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P50A
  126 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  164 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P6A
  185 ₫
  -
  +
 18. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P10A
  190 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P16A
  118 ₫
  -
  +
 20. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P20A
  158 ₫
  -
  +
 21. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P32A
  185 ₫
  -
  +
 22. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P40A
  197 ₫
  -
  +
 23. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P50A
  152 ₫
  -
  +
 24. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P63A
  112 ₫
  -
  +
 25. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P6A
  127 ₫
  -
  +
 26. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  184 ₫
  -
  +
 27. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P16A
  177 ₫
  -
  +
 28. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P20A
  194 ₫
  -
  +
 29. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P32A
  129 ₫
  -
  +
 30. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P40A
  138 ₫
  -
  +
 31. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P50A
  159 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  166 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 927

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR