Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 51

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RCBO - Aptomat chống giật A9D41640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 2. RCCB A9R15491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  6.150.100 ₫
  -
  +
 3. RCCB A9R14491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  5.564.900 ₫
  -
  +
 4. RCCB A9R74463 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.667.500 ₫
  -
  +
 5. RCCB A9R74440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.195.600 ₫
  -
  +
 6. RCCB A9R12463 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.806.000 ₫
  -
  +
 7. RCCB A9R12440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.526.700 ₫
  -
  +
 8. RCCB A9R71463 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 9. RCCB A9R71440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.839.100 ₫
  -
  +
 10. RCCB A9R14291 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.806.000 ₫
  -
  +
 11. RCCB A9R74263 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 12. RCBO - Aptomat chống giật A9D31606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 13. RCBO - Aptomat chống giật A9D31610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 14. RCBO - Aptomat chống giật A9D31616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 15. RCBO - Aptomat chống giật A9D41632 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 16. RCBO - Aptomat chống giật A9D41625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 17. RCBO - Aptomat chống giật A9D41620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 18. RCBO - Aptomat chống giật A9D41616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 19. RCBO - Aptomat chống giật A9D41610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 20. RCBO - Aptomat chống giật A9D41606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 21. RCBO - Aptomat chống giật A9D31640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 22. RCBO - Aptomat chống giật A9D31632 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 23. RCBO - Aptomat chống giật A9D31625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 24. RCBO - Aptomat chống giật A9D31620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 25. RCCB A9R74240 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 26. RCCB A9R74225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 27. RCCB A9R12291 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.524.000 ₫
  -
  +
 28. RCCB A9R75225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.258.400 ₫
  -
  +
 29. RCCB A9R50240 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  992.000 ₫
  -
  +
 30. RCCB A9R50225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.389.300 ₫
  -
  +
 31. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  176 ₫
  -
  +
 32. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  175 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 51

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR