Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 40A NXBLE-1PN-40/30
  257.400 ₫
  -
  +
 2. RCBO - Aptomat chống giật A9D41625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 3. ELCB chống giật Cheil CGE-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 4. RCCB A9R50440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.473.200 ₫
  -
  +
 5. ELCB chống giật Cheil CGE-203N
  1.000 ₫
  -
  +
 6. RCCB A9R74225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 7. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  1.000 ₫
  -
  +
 8. RCBO - Aptomat chống giật A9D31606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.305.800 ₫
  -
  +
 9. RCBO - Aptomat chống giật A9D41610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 10. RCCB A9R15491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  6.150.100 ₫
  -
  +
 11. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 50A NXBLE-1PN-50/30
  302.500 ₫
  -
  +
 12. RCCB A9R74440 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.195.600 ₫
  -
  +
 13. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 14. RCCB A9R70463 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  4.190.400 ₫
  -
  +
 15. RCCB A9R74240 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 16. NS2-80B 25A-40A ELCB- Cầu dao chỉnh dòng Chint
  972.918 ₫
  -
  +
 17. RCBO - Aptomat chống giật A9D31610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.305.800 ₫
  -
  +
 18. RCBO - Aptomat chống giật A9D41616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 19. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 6A NXBLE-1PN-6/30
  206.800 ₫
  -
  +
 20. RCCB A9R71225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.744.200 ₫
  -
  +
 21. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  1.000 ₫
  -
  +
 22. RCCB A9R75425 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.289.600 ₫
  -
  +
 23. RCCB A9R74263 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  2.029.000 ₫
  -
  +
 24. RCBO - Aptomat chống giật A9D41640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 25. RCBO - Aptomat chống giật A9D31616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 26. RCBO - Aptomat chống giật A9D41620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 27. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 63A NXBLE-1PN-63/30
  302.500 ₫
  -
  +
 28. ELCB chống giật Cheil CGE-103N
  1.000 ₫
  -
  +
 29. RCCB A9R50225 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.447.200 ₫
  -
  +
 30. ELCB chống giật Cheil SG-32Nc
  151.206 ₫
  -
  +
 31. RCCB A9R14291 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  1.806.000 ₫
  -
  +
 32. RCCB A9R14491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  5.794.200 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR