Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NS2-80B 56A-80A ELCB - Cầu dao chỉnh dòng Chint
  1.392.000 ₫
  -
  +
 2. RCBO - Aptomat chống giật A9D41625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 3. RCBO - Aptomat chống giật A9D41620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 4. RCBO - Aptomat chống giật A9D41616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 5. RCBO - Aptomat chống giật A9D41610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 6. RCBO - Aptomat chống giật A9D41606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 7. RCBO - Aptomat chống giật A9D31640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 8. RCBO - Aptomat chống giật A9D31632 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 9. RCBO - Aptomat chống giật A9D31625 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.429.900 ₫
  -
  +
 10. RCBO - Aptomat chống giật A9D31620 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 11. RCBO - Aptomat chống giật A9D31616 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 12. RCBO - Aptomat chống giật A9D31610 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 13. RCBO - Aptomat chống giật A9D31606 dòng Acti9 iDPN Schneider
  2.213.200 ₫
  -
  +
 14. RCCB A9R15491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  6.150.100 ₫
  -
  +
 15. RCCB A9R14491 - CB chống giật Schneider dòng Acti9
  5.564.900 ₫
  -
  +
 16. RCBO - Aptomat chống giật A9D41632 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 17. RCBO - Aptomat chống giật A9D41640 dòng Acti9 iDPN Schneider
  1.771.000 ₫
  -
  +
 18. CB chỉnh dòng NS2-25-6.3 Chint NS2
  427.000 ₫
  -
  +
 19. NS2-80B 25A-40A ELCB- Cầu dao chỉnh dòng Chint
  1.392.000 ₫
  -
  +
 20. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 25A 4.5kA NXBLEY-1PN-25
  350.000 ₫
  -
  +
 21. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 50A NXBLE-3PN-50/30
  525.800 ₫
  -
  +
 22. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 40A NXBLE-3PN-40/30
  525.800 ₫
  -
  +
 23. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 32A NXBLE-3PN-32/30
  427.900 ₫
  -
  +
 24. RCBO - Aptomat chống giật 3P+N 25A NXBLE-3PN-25/30
  427.900 ₫
  -
  +
 25. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 63A NXBLE-1PN-63/30
  302.500 ₫
  -
  +
 26. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 6A NXBLE-1PN-6/30
  206.800 ₫
  -
  +
 27. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 50A NXBLE-1PN-50/30
  302.500 ₫
  -
  +
 28. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 40A NXBLE-1PN-40/30
  257.400 ₫
  -
  +
 29. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 25A NXBLE-1PN-25/30
  206.800 ₫
  -
  +
 30. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 20A NXBLE-1PN-20/30
  206.800 ₫
  -
  +
 31. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 16A NXBLE-1PN-16/30
  206.800 ₫
  -
  +
 32. RCBO - Aptomat chống giật 1P+N 10A NXBLE-1PN-10/30
  206.800 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 67

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR