Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PRCMT12-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 2. UP-30RLM10NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 3. UP18RLD-8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  156 ₫
  -
  +
 4. UP-30S15TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 5. PR30-10DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 6. UP-8RM1.5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 7. PRD30-25DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 8. AS80-50DN3 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  2.702.700 ₫
  -
  +
 9. UP-18RLM5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  329.000 ₫
  -
  +
 10. UP18S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  123 ₫
  -
  +
 11. UP30RLM-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  145 ₫
  -
  +
 12. PRD12-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  675.400 ₫
  -
  +
 13. UP30RLM-10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  101 ₫
  -
  +
 14. UP-30S15NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 15. PRDL12-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  675.400 ₫
  -
  +
 16. PRL12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 17. UP30S-15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  157 ₫
  -
  +
 18. PR12-2AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 19. PRA30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  1.932.700 ₫
  -
  +
 20. PRT30-10DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 21. UP18S-8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  154 ₫
  -
  +
 22. PRL18-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  742.500 ₫
  -
  +
 23. PSN40-20DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 24. UP-12RD4NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  316.000 ₫
  -
  +
 25. UP25S-12PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  189 ₫
  -
  +
 26. UP30S-10TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  126 ₫
  -
  +
 27. UP-18S5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 28. UP30RM-10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  192 ₫
  -
  +
 29. PR18-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  742.500 ₫
  -
  +
 30. UP-30RD15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  489.000 ₫
  -
  +
 31. UP-18S5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 32. PRCM12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến