Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP8RM-1.5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  170 ₫
  -
  +
 2. UP30RM-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  168 ₫
  -
  +
 3. UP-12RD4AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  454.000 ₫
  -
  +
 4. PRT08-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 5. UP-8RM1.5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 6. PRCM18-5AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  963.600 ₫
  -
  +
 7. PRCM30-10DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  870.100 ₫
  -
  +
 8. UP-18RLD8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  418.000 ₫
  -
  +
 9. UP25S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  162 ₫
  -
  +
 10. PSN30-15AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  675.400 ₫
  -
  +
 11. PRD18-14DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 12. UP30RLM-10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  164 ₫
  -
  +
 13. PS12-4DPU Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  514.800 ₫
  -
  +
 14. PRCMT12-4DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 15. PRT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 16. UP-30RLM10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 17. UP40S-20NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  171 ₫
  -
  +
 18. PSN25-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  388.300 ₫
  -
  +
 19. UP-30S10TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 20. PRT30-15DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 21. UP25S-5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  137 ₫
  -
  +
 22. PRD30-15DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 23. PS50-30DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  870.100 ₫
  -
  +
 24. UP-12RD4PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  316.000 ₫
  -
  +
 25. UP-08RD2PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  370.000 ₫
  -
  +
 26. UP30RLM-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  143 ₫
  -
  +
 27. UP-18S8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 28. UP-30S10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 29. PRDL12-8DP2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  622.600 ₫
  -
  +
 30. UP30RM-10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  199 ₫
  -
  +
 31. UP-18S5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 32. UP-40S20TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến