Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP40S-20NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 2. PSN25-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  326.000 ₫
  -
  +
 3. PRT30-15DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 4. UP25S-5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 5. PS50-30DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  816.000 ₫
  -
  +
 6. UP-12RD4PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 7. UP-08RM1.5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 8. UP30RLM-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  416.000 ₫
  -
  +
 9. UP-18S8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  191.000 ₫
  -
  +
 10. UP8RD-2NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  370.000 ₫
  -
  +
 11. UP-30S10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 12. PRDL12-8DP2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  582.000 ₫
  -
  +
 13. PRT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 14. UP-30RLM10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  308.000 ₫
  -
  +
 15. UP-30RM10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  308.000 ₫
  -
  +
 16. PRDT30-25DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  601.000 ₫
  -
  +
 17. UP-12R4PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 18. UP12RM-2NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  316.000 ₫
  -
  +
 19. UP30RLD-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  416.000 ₫
  -
  +
 20. PRL08-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 21. PR18-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 22. UP-30S15PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  219.000 ₫
  -
  +
 23. UP25S-12NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 24. PR18-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  479.000 ₫
  -
  +
 25. UP-30RLM10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 26. UP30RM-10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 27. UP-18S5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  191.000 ₫
  -
  +
 28. UP-40S20TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  341.000 ₫
  -
  +
 29. UP-30RD15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  443.000 ₫
  -
  +
 30. UP18RLD-8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  329.000 ₫
  -
  +
 31. UP25S-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  398.000 ₫
  -
  +
 32. PRCM12-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung