Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PRA18-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  987.360 ₫
  -
  +
 2. UP18RLM-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 3. PR12-2AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  481.800 ₫
  -
  +
 4. PRWT18-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 5. PRL30-10DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 6. UP18S-8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 7. UP8RM-1.5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 8. UP30S-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 9. PRT08-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 10. UP-25S12PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 11. UP30RM-10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 12. UP-25S8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  270.640 ₫
  -
  +
 13. PRW08-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  522.060 ₫
  -
  +
 14. PRL12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 15. PRCM12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  481.800 ₫
  -
  +
 16. UP30RD-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 17. UP-18RM5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  284.240 ₫
  -
  +
 18. PRS12-4DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 19. UP-30S10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  163.880 ₫
  -
  +
 20. PRCMT30-15DO-I Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  522.060 ₫
  -
  +
 21. UP-30RD15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  248.880 ₫
  -
  +
 22. UP25S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 23. UP-18RLM5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  223.720 ₫
  -
  +
 24. UP30RLD-15NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 25. UP18RD-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 26. UP-30RD15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  332.520 ₫
  -
  +
 27. PRCML18-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  522.060 ₫
  -
  +
 28. UP-40S20PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 3 dây Hanyoung
  253.640 ₫
  -
  +
 29. PRDL18-14DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 30. PRT18-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 31. UP18RM-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 32. UP25S-12NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 454

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến