plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 46

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. XBE-DC16A Module mở rộng ngõ vào DC hãng Ls
  1.686.300 ₫
  -
  +
 2. XGK-CPUE Xgk Cpu hãng Ls
  4.573.800 ₫
  -
  +
 3. K7M-DR10UE/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  3.579.000 ₫
  -
  +
 4. K7M-DT40U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +
 5. K7M-DT30U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 6. DR32H/DC Bộ lập trình Ls 16 cổng vào, 16 cổng ra
  6.737.500 ₫
  -
  +
 7. K7M-DT60U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  10.982.000 ₫
  -
  +
 8. K7M-DRT40U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  9.482.000 ₫
  -
  +
 9. K7M-DR30U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 10. K7M-DR20U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.369.000 ₫
  -
  +
 11. XGI-D28A Module ngõ vào 64 chân hãng Ls
  4.104.100 ₫
  -
  +
 12. K7M-DR14UE Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  4.015.000 ₫
  -
  +
 13. K7M-DT60U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  10.982.000 ₫
  -
  +
 14. K7M-DR40U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +
 15. XBE-TN32A Bộ lập trình PLC LS
  1.829.700 ₫
  -
  +
 16. K7M-DRT20U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.369.000 ₫
  -
  +
 17. K7M-DR30UE/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.950.000 ₫
  -
  +
 18. K7M-DR40U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +
 19. XGQ-TR4A Module Output hãng Ls
  2.764.300 ₫
  -
  +
 20. XGP-ACF2 Bộ nguồn hãng Ls
  2.371.600 ₫
  -
  +
 21. K7M-DR30UE Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.950.000 ₫
  -
  +
 22. K7M-DT30U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 23. K7M-DT20U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.369.000 ₫
  -
  +
 24. XBE-DC32A Bộ lập trình PLC LS
  2.594.900 ₫
  -
  +
 25. K7M-DRT40U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +
 26. K7M-DRT30U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  7.983.000 ₫
  -
  +
 27. K7M-DR20U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.369.000 ₫
  -
  +
 28. K7M-DRT60U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  10.982.000 ₫
  -
  +
 29. XGF-DV4A Module Ananlog hãng Ls
  9.417.100 ₫
  -
  +
 30. K7M-DR14UE/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  4.015.000 ₫
  -
  +
 31. K7M-DR10UE Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  3.579.000 ₫
  -
  +
 32. K7M-DT40U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 46

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc

màn hình hmi