Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Aptomat NXM-125S/4300-63 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 2. MCB DC Schneider A9N61539 dòng Acti9 C60H
  2.899.800 ₫
  -
  +
 3. MCB BKN1P-63A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 4. EZ9F34263 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  448.200 ₫
  -
  +
 5. A9F84163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  558.800 ₫
  -
  +
 6. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 7. A9N18364 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  3.263.700 ₫
  -
  +
 8. MCB 4P 63A Aptomat Hitachi BK63 4P 63A
  304.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB NM1-125C-63 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 10. A9N18356 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  158.000 ₫
  -
  +
 11. MCB BKN2P-63A CB tép Chint - 6KA
  220.000 ₫
  -
  +
 12. A9F94363 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 13. A9F84263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.268.000 ₫
  -
  +
 14. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 15. A9N18371 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  3.391.000 ₫
  -
  +
 16. EZ9F34463 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  484.000 ₫
  -
  +
 17. MCB BKN-b-3P-63A CB tép Chint - 10KA
  357.000 ₫
  -
  +
 18. A9N18360 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  158.000 ₫
  -
  +
 19. MCB BKN3P-63A CB tép Chint - 6KA
  346.500 ₫
  -
  +
 20. MCB 2P 63A 6KA NXB2-63 Chint
  97.900 ₫
  -
  +
 21. MCB 1P 63A Aptomat Hitachi BK63 1P 63A
  44.928 ₫
  -
  +
 22. A9N18445 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.391.000 ₫
  -
  +
 23. A9K27163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 24. A9F84463 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  3.304.000 ₫
  -
  +
 25. MCB BKN4P-63A CB tép Chint - 6KA
  566.500 ₫
  -
  +
 26. MCB 3P 63A 6KA NXB3-63 Chint
  155.100 ₫
  -
  +
 27. EZ9F34163 MCB Schneider dòng Easy9
  224.640 ₫
  -
  +
 28. A9N18456 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.391.000 ₫
  -
  +
 29. A9K27263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  326.000 ₫
  -
  +
 30. MCB 3P 63A Aptomat Hitachi BK63 3P 63A
  171.072 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN-b-1P-63A CB tép Chint - 10KA
  98.400 ₫
  -
  +
 32. MCB 4P 63A 6KA NXB4-63 Chint
  204.600 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR