Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN-b-1P-63A CB tép Chint - 10KA
  78.797 ₫
  -
  +
 3. A9F74163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  182.000 ₫
  -
  +
 4. A9F94263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.291.000 ₫
  -
  +
 5. MCB DC Schneider A9N61519 dòng Acti9 C60H
  992.200 ₫
  -
  +
 6. A9N18467 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.391.000 ₫
  -
  +
 7. MCB NXB125-3-63 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 3 cực
  261.500 ₫
  -
  +
 8. EZ9F34363 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  718.200 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN-b-2P-63A CB tép Chint - 10KA
  193.298 ₫
  -
  +
 11. A9F74263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.074.600 ₫
  -
  +
 12. MCB 1P 63A 6KA NXB1-63 Chint
  50.600 ₫
  -
  +
 13. MCB DC Schneider A9N61539 dòng Acti9 C60H
  2.899.800 ₫
  -
  +
 14. A9N18478 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120H
  3.567.000 ₫
  -
  +
 15. MCB NXB125-4-63 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 4 cực
  348.300 ₫
  -
  +
 16. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 17. A9F84363 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.769.800 ₫
  -
  +
 18. A9F74363 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.512.000 ₫
  -
  +
 19. A9N18356 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  158.000 ₫
  -
  +
 20. MCB BKN-b-4P-63A CB tép Chint - 10KA
  477.090 ₫
  -
  +
 21. Aptomat NXM-125S/3300-63 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 22. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  1.000 ₫
  -
  +
 23. MCB 2P 63A Aptomat Hitachi BK63 2P 63A
  100.224 ₫
  -
  +
 24. EZ9F34463 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  484.000 ₫
  -
  +
 25. A9F74463 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  2.338.200 ₫
  -
  +
 26. A9N18360 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  158.000 ₫
  -
  +
 27. A9F94163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  865.700 ₫
  -
  +
 28. MCB 2P 63A 6KA NXB2-63 Chint
  97.900 ₫
  -
  +
 29. Aptomat NXM-125S/4300-63 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN1P-63A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 31. EZ9F34263 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  448.200 ₫
  -
  +
 32. A9K27163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR