Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. EZ9F34263 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  315.700 ₫
  -
  +
 2. MCB NXB125-4-63 CB tép Chint - dòng cắt 10KA 4 cực
  348.300 ₫
  -
  +
 3. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P63A
  214.000 ₫
  -
  +
 4. A9F84363 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.769.800 ₫
  -
  +
 5. MCB 4P 63A Aptomat Hitachi BK63 4P 63A
  304.000 ₫
  -
  +
 6. A9F74363 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.050.000 ₫
  -
  +
 7. A9N18356 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  991.100 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN-b-4P-63A CB tép Chint - 10KA
  759.000 ₫
  -
  +
 9. A9F94363 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.945.800 ₫
  -
  +
 10. Aptomat NXM-125S/3300-63 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 11. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P63A
  304.000 ₫
  -
  +
 12. MCB 2P 63A Aptomat Hitachi BK63 2P 63A
  125.000 ₫
  -
  +
 13. EZ9F34463 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  741.000 ₫
  -
  +
 14. A9F74463 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.958.000 ₫
  -
  +
 15. A9N18360 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  2.097.700 ₫
  -
  +
 16. A9F94163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  865.700 ₫
  -
  +
 17. MCB 2P 63A 6KA NXB2-63 Chint
  97.900 ₫
  -
  +
 18. Aptomat NXM-125S/4300-63 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 19. MCB BKN1P-63A CB tép Chint - 6KA
  93.500 ₫
  -
  +
 20. A9K27163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  226.600 ₫
  -
  +
 21. A9F84163 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  558.800 ₫
  -
  +
 22. A9N18364 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  3.263.700 ₫
  -
  +
 23. MCB 3P 63A 6KA NXB3-63 Chint
  155.100 ₫
  -
  +
 24. MCCB NM1-125C-63 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 25. MCB BKN2P-63A CB tép Chint - 6KA
  201.300 ₫
  -
  +
 26. A9K27263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  713.900 ₫
  -
  +
 27. A9F84263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.737.000 ₫
  -
  +
 28. A9N18371 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 C120N
  4.192.100 ₫
  -
  +
 29. MCB 4P 63A 6KA NXB4-63 Chint
  204.600 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN-b-3P-63A CB tép Chint - 10KA
  528.000 ₫
  -
  +
 31. A9F94263 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.812.800 ₫
  -
  +
 32. MCB BKN3P-63A CB tép Chint - 6KA
  314.600 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR