Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120H Schneider A9N18478
  3.998.500,00 ₫
  -
  +
 2. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24463
  1.460.800,00 ₫
  -
  +
 3. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94463
  3.760.900,00 ₫
  -
  +
 4. MCB dòng Acti9 C120H Schneider A9N18456
  2.000.900,00 ₫
  -
  +
 5. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84363
  2.769.800,00 ₫
  -
  +
 6. CB tép (MCB) NXB125-2-63 dong cắt 10KA 2 cực
  174.800,00 ₫
  -
  +
 7. MCB Hitachi BK-631P63A
  56.000,00 ₫
  -
  +
 8. CB tép (MCB) BKN-b-4P-63A,10KA
  759.000,00 ₫
  -
  +
 9. MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74163
  303.600,00 ₫
  -
  +
 10. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61519
  992.200,00 ₫
  -
  +
 11. MCB Hitachi BK63 2P 63A
  125.000,00 ₫
  -
  +
 12. CB tép (MCB) NXB125-3-63 dong cắt 10KA 3 cực
  261.500,00 ₫
  -
  +
 13. MCB Hitachi BK-632P63A
  125.000,00 ₫
  -
  +
 14. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94163
  865.700,00 ₫
  -
  +
 15. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74263
  746.000,00 ₫
  -
  +
 16. MCB điện 1 chiều dòng Acti9 C60H-DC Schneider A9N61539
  2.181.300,00 ₫
  -
  +
 17. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34263
  315.700,00 ₫
  -
  +
 18. CB tép (MCB) NXB125-4-63 dòng cắt 10KA 4 cực
  348.300,00 ₫
  -
  +
 19. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84163
  558.800,00 ₫
  -
  +
 20. MCB Hitachi BK-633P63A
  214.000,00 ₫
  -
  +
 21. MCB Hitachi BK63 4P 63A
  304.000,00 ₫
  -
  +
 22. MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74363
  1.050.000,00 ₫
  -
  +
 23. CB khối (MCCB) NM1-125C-63 dong cắt 20KA 3 cực
  627.000,00 ₫
  -
  +
 24. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120N Schneider A9N18356
  991.100,00 ₫
  -
  +
 25. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94363
  2.945.800,00 ₫
  -
  +
 26. CB khối (MCCB) NXM-125S/3300-63 dong cắt 25KA 3 cực
  742.000,00 ₫
  -
  +
 27. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84263
  1.737.000,00 ₫
  -
  +
 28. MCB Hitachi BK-634P63A
  304.000,00 ₫
  -
  +
 29. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34463
  741.000,00 ₫
  -
  +
 30. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74463
  1.958.000,00 ₫
  -
  +
 31. CB tép (MCB) BKN-b-3P-63A,10KA
  528.000,00 ₫
  -
  +
 32. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 C120N Schneider A9N18360
  2.097.700,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR