Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 79

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATE-10M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 2. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 3. ATS8W-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  357.720 ₫
  -
  +
 4. ATE-20S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.000 ₫
  -
  +
 5. ATE-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 6. AT8PSN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  568.260 ₫
  -
  +
 7. ATE-24H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 8. T38N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 9. TF62N-P-03-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 10. TF4-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 11. T57N-P-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  137.360 ₫
  -
  +
 12. LF4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  673.880 ₫
  -
  +
 13. ATE-06M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 14. MA4N-C-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 15. ATE-03H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 16. ATE8-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  223.080 ₫
  -
  +
 17. TF62D-E-06-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  188.360 ₫
  -
  +
 18. AT8N Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  361.680 ₫
  -
  +
 19. TF4-AUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 20. LE3SB Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  858.660 ₫
  -
  +
 21. T62N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  275.000 ₫
  -
  +
 22. FS4E Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 23. T57N-E-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  142.120 ₫
  -
  +
 24. ATE1-60S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 25. T48N-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  161.840 ₫
  -
  +
 26. ATE1-30S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 27. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  161.840 ₫
  -
  +
 28. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  223.080 ₫
  -
  +
 29. TF4-BUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 30. ATS8W-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  357.720 ₫
  -
  +
 31. ATE-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 32. ATE-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 79

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang