Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 79

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. AT8PSN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 2. TF62N-P-30-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 3. LE4SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 4. TF62N-P-01-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 5. T57N-P-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 6. FS5B Counter - Bộ đếm Autonics
  1.203.000 ₫
  -
  +
 7. LE3SA Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.282.000 ₫
  -
  +
 8. T48N-12-HA Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 9. AT8PSN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 10. ATE8-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 11. T48N-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 12. T48N-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 13. ATS8W-43 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  536.000 ₫
  -
  +
 14. TF4-AUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 15. T62N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T62D
  275.000 ₫
  -
  +
 16. ATE-24H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 17. ATE-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 18. T48N Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  198.000 ₫
  -
  +
 19. ATE1-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 20. ATE1-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 21. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 22. MA4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 23. ATE-06M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 24. LF4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 25. ATE-03H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 26. ATE-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 27. TF62D-E-06-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62D
  277.000 ₫
  -
  +
 28. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 29. TF62NP-10D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 30. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.423.000 ₫
  -
  +
 31. T57N-P-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 32. LE3S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.330.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 79

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời