Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 79

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. T48N Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  198.000 ₫
  -
  +
 2. ATE1-60M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  312.000 ₫
  -
  +
 3. MA4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 4. ATE1-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 5. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 6. ATE-06M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 7. LF4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 8. ATE-03H Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 9. ATE-10S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 10. TF62D-E-06-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  277.000 ₫
  -
  +
 11. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 12. TF62NP-10D Bộ định thời Hanyoung
  198.000 ₫
  -
  +
 13. LE4S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.637.900 ₫
  -
  +
 14. T57N-P-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 15. LE3S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.330.000 ₫
  -
  +
 16. T57N-P-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 17. FS4A Counter - Bộ đếm Autonics
  1.764.000 ₫
  -
  +
 18. T48N-60A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 19. AT8PMN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 20. T48N-06-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 21. ATE8-46 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  344.300 ₫
  -
  +
 22. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 23. ATS8W-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  596.200 ₫
  -
  +
 24. T62D-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  374.000 ₫
  -
  +
 25. ATE-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  313.000 ₫
  -
  +
 26. T57N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  209.000 ₫
  -
  +
 27. ATE2-30M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 28. T38N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 29. ATE1-3M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 30. TF4-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 31. ATE-10M Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  303.000 ₫
  -
  +
 32. LF4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 79

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang