Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV0037IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.840.000 ₫
  -
  +
 2. SV0055IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  9.605.000 ₫
  -
  +
 3. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.340.000 ₫
  -
  +
 4. SV0110IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  16.150.000 ₫
  -
  +
 5. SV0150IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  19.380.000 ₫
  -
  +
 6. SV0185IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  22.100.000 ₫
  -
  +
 7. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.095.000 ₫
  -
  +
 8. SV0055IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  9.945.000 ₫
  -
  +
 9. SV0220IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  29.580.000 ₫
  -
  +
 10. SV0075IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  10.965.000 ₫
  -
  +
 11. SV0008IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  7.480.000 ₫
  -
  +
 12. SV0015IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  7.820.000 ₫
  -
  +
 13. SV0022IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.245.000 ₫
  -
  +
 14. SV0037IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.415.000 ₫
  -
  +
 15. SV0075IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  10.455.000 ₫
  -
  +
 16. SV0450IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  48.110.000 ₫
  -
  +
 17. SV0150IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  17.850.000 ₫
  -
  +
 18. SV0550IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  53.295.000 ₫
  -
  +
 19. SV0220IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  25.075.000 ₫
  -
  +
 20. SV0750IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  63.155.000 ₫
  -
  +
 21. SV0300IS7-4 Biến tần LS dòng IS7
  29.537.500 ₫
  -
  +
 22. SV0008IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  7.735.000 ₫
  -
  +
 23. SV0370IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  40.630.000 ₫
  -
  +
 24. SV0015IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.075.000 ₫
  -
  +
 25. SV0022IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.585.000 ₫
  -
  +

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider