Thiết bị điện dân dụng

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị điện dân dụng

Thiết bị điện dân dụng là một số loại thiết bị điện được sử dụng nguồn điện để điều hành và làm các công việc liên quan trực tiếp đến điện áp. Các thiết bị điện dân dụng phổ biến như Công Tắc - Ổ Cắm - Dimmer....được ứng dụng rộng rãi trong nhiều trong nhiều hoạt động sản xuất, mô hình kinh doanh hay trong sinh hoạt hằng ngày.

Sản phẩm 1-32 of 353

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB 1P 2A 6kA NXB1-2 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 2. MCB 1P 6A 6KA NXB1-6 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 3. MCB 1P 50A 6KA NXB1-50 Chint
  49.500 ₫
  -
  +
 4. MCB 1P 63A 6KA NXB1-63 Chint
  50.600 ₫
  -
  +
 5. MCB 1P 10A 6KA NXB1-10 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 6. MCB 1P 16A 6KA NXB1-16 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 7. MCB 1P 20A 6KA NXB1-20 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 8. MCB 1P 25A 6KA NXB1-25 Chint
  44.000 ₫
  -
  +
 9. MCB 1P 32A 6KA NXB1-32 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 10. MCB 1P 40A 6KA NXB1-40 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 11. MCB 2P 6A 6KA NXB2-6 Chint
  92.400 ₫
  -
  +
 12. MCB 2P 50A 6KA NXB2-50 Chint
  94.600 ₫
  -
  +
 13. MCB 2P 63A 6KA NXB2-63 Chint
  97.900 ₫
  -
  +
 14. MCB 2P 10A 6kA NXB2-10 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 15. MCB 2P 16A 6KA NXB2-16 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 16. MCB 2P 20A 6KA NXB2-20 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 17. MCB 2P 25A 6KA NXB2-25 Chint
  83.600 ₫
  -
  +
 18. MCB 2P 32A 6KA NXB2-32 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 19. MCB 2P 40A 6KA NXB2-40 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 20. MCB 3P 6A 6KA NXB3-6 Chint
  129.800 ₫
  -
  +
 21. MCB 3P 50A 6KA NXB3-50 Chint
  138.600 ₫
  -
  +
 22. MCB 3P 63A 6KA NXB3-63 Chint
  155.100 ₫
  -
  +
 23. MCB 3P 10A 6KA NXB3-10 Chint
  119.900 ₫
  -
  +
 24. MCB 3P 16A 6KA NXB3-16 Chint
  119.900 ₫
  -
  +
 25. MCB 3P 20A 6KA NXB3-20 Chint
  124.300 ₫
  -
  +
 26. MCB 3P 25A 6KA NXB3-25 Chint
  124.300 ₫
  -
  +
 27. MCB 3P 32A 6KA NXB3-32 Chint
  133.100 ₫
  -
  +
 28. MCB 3P 40A 6KA NXB3-40 Chint
  133.100 ₫
  -
  +
 29. MCB 4P 50A 6KA NXB4-50 Chint
  182.600 ₫
  -
  +
 30. MCB 4P 63A 6KA NXB4-63 Chint
  204.600 ₫
  -
  +
 31. MCB 4P 32A 6KA NXB4-32 Chint
  176.000 ₫
  -
  +
 32. MCB 4P 40A 6KA NXB4-40 Chint
  176.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 353

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị điện dân dụng

Công tắc - Ổ cắm