Biến tần Vicruns

Biến tần Vicruns

Biến tần Vicruns ứng dụng rộng rãi trong ngành dệt,sợi hóa học, in, nhuộn, nhựa, công nghiệp nhẹ, máy móc, hóa chất, sắt, thép, giấy... đặc biệt trong làm nhang và đầm nuôi tôm

Các dòng biến tần Vicruns phổ biến tại Việt Nam

- Biến tần VD120 : dùng cho tải nhẹ

- Biến tần VD520 : chuyên dùng cho tải nặng

Sản phẩm 1-32 of 50

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. VDBU-4T-70G Biến tần Vicruns dòng VDBU
  4.291.000 ₫
  -
  +
 2. VD520-2S-15GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.830.000 ₫
  -
  +
 3. VD520-2S-11GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  14.553.000 ₫
  -
  +
 4. VD530-4T-30G Biến tần Vicruns dòng VD530
  22.506.000 ₫
  -
  +
 5. VD530-4T-22G Biến tần Vicruns dòng VD530
  19.404.000 ₫
  -
  +
 6. VD530-4T-18.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  16.775.000 ₫
  -
  +
 7. VD530-4T-15GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  13.684.000 ₫
  -
  +
 8. VD530-4T-11GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  11.385.000 ₫
  -
  +
 9. VD530-4T-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  8.756.000 ₫
  -
  +
 10. VD530-4T-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  7.623.000 ₫
  -
  +
 11. VD530-4T-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  6.193.000 ₫
  -
  +
 12. VD520-2S-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.213.000 ₫
  -
  +
 13. VD520-2S-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.489.000 ₫
  -
  +
 14. VD520-2S-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  7.117.000 ₫
  -
  +
 15. VDBU-4T-110G Biến tần Vicruns dòng VDBU
  6.816.000 ₫
  -
  +
 16. VD520-4T-90G/110P Biến tần Vicruns dòng VD520
  55.583.000 ₫
  -
  +
 17. VD520-4T-5.5GB/7.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  6.325.000 ₫
  -
  +
 18. VD520-4T-3.7GB/5.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.763.000 ₫
  -
  +
 19. VD520-4T-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.643.000 ₫
  -
  +
 20. VD520-4T-200G/220P Biến tần Vicruns dòng VD520
  118.536.000 ₫
  -
  +
 21. VD520-4T-110G/132P Biến tần Vicruns dòng VD520
  63.283.000 ₫
  -
  +
 22. VD520-4T-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  3.762.000 ₫
  -
  +
 23. VD520-4T-0.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  3.685.000 ₫
  -
  +
 24. VD520-2S-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  11.880.000 ₫
  -
  +
 25. VD530-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  5.599.000 ₫
  -
  +
 26. VD530-4T-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  4.719.000 ₫
  -
  +
 27. VD520-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.169.000 ₫
  -
  +
 28. VD120-4T-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  5.797.000 ₫
  -
  +
 29. VD120-4T-4.0GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  4.488.000 ₫
  -
  +
 30. VD120-4T-3.0GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  4.422.000 ₫
  -
  +
 31. VD120-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.872.000 ₫
  -
  +
 32. VD120-4T-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.476.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 50

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Vicruns