Biến tần Vicruns

Biến tần Vicruns

Biến tần Vicruns ứng dụng rộng rãi trong ngành dệt,sợi hóa học, in, nhuộn, nhựa, công nghiệp nhẹ, máy móc, hóa chất, sắt, thép, giấy... đặc biệt trong làm nhang và đầm nuôi tôm

Các dòng biến tần Vicruns phổ biến tại Việt Nam

- Biến tần VD120 : dùng cho tải nhẹ

- Biến tần VD520 : chuyên dùng cho tải nặng

Sản phẩm 1-32 of 100

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. VDBU-4T-110G Biến tần Vicruns dòng VDBU
  5.180.160 ₫
  -
  +
 2. VD520-4T-185G/200P Biến tần Vicruns dòng VD520
  89.067.440 ₫
  -
  +
 3. VD530-4T-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  6.779.960 ₫
  -
  +
 4. VD60-4T-355G/400P Biến tần Vicruns VD60
  178.710.400 ₫
  -
  +
 5. VD60-2S-18.5G Biến tần Vicruns VD60
  19.694.400 ₫
  -
  +
 6. VD520-4T-18.5GB/22PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  12.331.000 ₫
  -
  +
 7. VD60-4T-15GB/18.5PB Biến tần Vicruns VD60
  9.116.800 ₫
  -
  +
 8. VD20-2S-2.2GB Biến tần Vicruns VD20
  2.446.400 ₫
  -
  +
 9. VD520-4T-160G/185P Biến tần Vicruns dòng VD520
  76.335.160 ₫
  -
  +
 10. VD20-4T-1.5GB Biến tần Vicruns VD20
  2.464.000 ₫
  -
  +
 11. VD520-4T-55G/75P Biến tần Vicruns dòng VD520
  30.580.880 ₫
  -
  +
 12. VD120-4T-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  4.731.760 ₫
  -
  +
 13. VD520-4T-5.5GB/7.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.358.760 ₫
  -
  +
 14. VD120-2S-0.7GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  1.889.360 ₫
  -
  +
 15. VD60-4T-45G/55P Biến tần Vicruns VD60
  24.886.400 ₫
  -
  +
 16. VD20-2T-0.4GB Biến tần Vicruns VD20
  2.279.200 ₫
  -
  +
 17. VD60-4T-160G/185P Biến tần Vicruns VD60
  65.903.200 ₫
  -
  +
 18. VD20-2S-0.7GB Biến tần Vicruns VD20
  1.927.200 ₫
  -
  +
 19. VD520-4T-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  3.185.160 ₫
  -
  +
 20. VD60-4T-7.5GB/11PB Biến tần Vicruns VD60
  6.124.800 ₫
  -
  +
 21. VD530-4T-30G Biến tần Vicruns dòng VD530
  20.005.480 ₫
  -
  +
 22. VD60-4T-55G/75P Biến tần Vicruns VD60
  26.857.600 ₫
  -
  +
 23. VD530-4T-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  6.779.960 ₫
  -
  +
 24. VD60-4T-30G/37P Biến tần Vicruns VD60
  15.100.800 ₫
  -
  +
 25. VD60-4T-0.75GB/1.5PB Biến tần Vicruns VD60
  3.176.800 ₫
  -
  +
 26. VD520-4T-22G/30P Biến tần Vicruns dòng VD520
  14.253.800 ₫
  -
  +
 27. VD60-2S-1.5GB Biến tần Vicruns VD60
  2.921.600 ₫
  -
  +
 28. VD520-4T-132G/160P Biến tần Vicruns dòng VD520
  66.997.040 ₫
  -
  +
 29. VD20-4T-2.2GB Biến tần Vicruns VD20
  2.569.600 ₫
  -
  +
 30. VD120-4T-0.7GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  2.633.400 ₫
  -
  +
 31. VD520-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  3.527.920 ₫
  -
  +
 32. VD520-4T-90G/110P Biến tần Vicruns dòng VD520
  47.075.160 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 100

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang