Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 1188

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  385.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  484.000 ₫
  -
  +
 3. MCCB - Aptomat CBE202N Cheil
  1.067.000 ₫
  -
  +
 4. MCCB - Aptomat CBE402N Cheil
  3.036.000 ₫
  -
  +
 5. MCCB - Aptomat CBE53N Cheil
  561.000 ₫
  -
  +
 6. MCCB - Aptomat CBE103N Cheil
  682.000 ₫
  -
  +
 7. MCCB - Aptomat CBE203N Cheil
  1.342.000 ₫
  -
  +
 8. MCCB - Aptomat CBE403N Cheil
  3.751.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  14.498.000 ₫
  -
  +
 10. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  605.000 ₫
  -
  +
 11. MCCB - Aptomat CBS103N Cheil
  968.000 ₫
  -
  +
 12. MCCB - Aptomat CBS203N Cheil
  1.441.000 ₫
  -
  +
 13. MCCB - Aptomat CBS403N Cheil
  4.037.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  15.609.000 ₫
  -
  +
 15. MCCB - Aptomat CBE54N Cheil
  638.000 ₫
  -
  +
 16. MCCB - Aptomat CBE104N Cheil
  737.000 ₫
  -
  +
 17. MCCB - Aptomat CBE204N Cheil
  1.826.000 ₫
  -
  +
 18. MCCB - Aptomat CBE404N Cheil
  4.323.000 ₫
  -
  +
 19. MCCB - Aptomat CBE804N Cheil
  16.500.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB - Aptomat CBS404N Cheil
  4.686.000 ₫
  -
  +
 21. ELCB chống giật Cheil SG-32Nc
  176.000 ₫
  -
  +
 22. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  440.000 ₫
  -
  +
 23. ELCB chống giật Cheil CGE-53N
  1.111.000 ₫
  -
  +
 24. ELCB chống giật Cheil CGE-103N
  1.309.000 ₫
  -
  +
 25. ELCB chống giật Cheil CGE-203N
  2.849.000 ₫
  -
  +
 26. ELCB chống giật Cheil CGE-104N
  1.474.000 ₫
  -
  +
 27. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  2.090.000 ₫
  -
  +
 28. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  3.399.000 ₫
  -
  +
 29. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-06A 4.5KA Schneider
  365.000 ₫
  -
  +
 30. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-10A 4.5KA Schneider
  365.000 ₫
  -
  +
 31. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-16A 4.5KA Schneider
  365.000 ₫
  -
  +
 32. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-20A 4.5KA Schneider
  365.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1188

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR