Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 3742

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 3. MCCB - Aptomat CBE202N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 4. MCCB - Aptomat CBE402N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 5. MCCB - Aptomat CBE53N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 6. MCCB - Aptomat CBE103N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 7. MCCB - Aptomat CBE203N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 8. MCCB - Aptomat CBE403N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 10. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 11. MCCB - Aptomat CBS103N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 12. MCCB - Aptomat CBS203N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 13. MCCB - Aptomat CBS403N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 15. MCCB - Aptomat CBE54N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 16. MCCB - Aptomat CBE104N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 17. MCCB - Aptomat CBE204N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 18. MCCB - Aptomat CBE404N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 19. MCCB - Aptomat CBE804N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB - Aptomat CBS404N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 21. ELCB chống giật Cheil SG-32Nc
  151.206 ₫
  -
  +
 22. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  1.000 ₫
  -
  +
 23. ELCB chống giật Cheil CGE-53N
  1.000 ₫
  -
  +
 24. ELCB chống giật Cheil CGE-103N
  1.000 ₫
  -
  +
 25. ELCB chống giật Cheil CGE-203N
  1.000 ₫
  -
  +
 26. ELCB chống giật Cheil CGE-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 27. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 28. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  1.000 ₫
  -
  +
 29. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-06A 4.5KA Ls
  365.000 ₫
  -
  +
 30. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-10A 4.5KA Ls
  277.020 ₫
  -
  +
 31. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-16A 4.5KA Ls
  277.020 ₫
  -
  +
 32. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-20A 4.5KA Ls
  277.020 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 3742

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR