Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FS5B Counter - Bộ đếm Autonics
  1.203.000 ₫
  -
  +
 2. FX4 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.208.000 ₫
  -
  +
 3. FX6 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.496.000 ₫
  -
  +
 4. FX4YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.512.000 ₫
  -
  +
 5. LA8N-BN Counter - Bộ đếm Autonics
  971.300 ₫
  -
  +
 6. FS4E Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.803.000 ₫
  -
  +
 7. LC1 Counter - Bộ đếm Hanyoung
  625.000 ₫
  -
  +
 8. FS4A Counter - Bộ đếm Autonics
  1.764.000 ₫
  -
  +
 9. FX4S Counter - Bộ đếm Autonics
  1.776.000 ₫
  -
  +
 10. FX4H-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  167 ₫
  -
  +
 11. FX6-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  3.265.000 ₫
  -
  +
 12. FX6YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.609.000 ₫
  -
  +
 13. LA8N-BF Counter - Bộ đếm Autonics
  1.061.500 ₫
  -
  +
 14. LE3S Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.330.000 ₫
  -
  +
 15. LC1-F Counter - Bộ đếm Hanyoung
  673.000 ₫
  -
  +

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời