Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 63

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP-30S10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  293.760 ₫
  -
  +
 2. UP40S-20TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 3. UP-25S8TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 4. UP-40S20TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  253.640 ₫
  -
  +
 5. UP25S-8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 6. PSN25-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 7. UP25S-5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 8. UP30S-15TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 9. PSN40-20AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  770.880 ₫
  -
  +
 10. UP-30S15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  293.760 ₫
  -
  +
 11. UP-25S12TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 12. CUP-30S15AA Cảm biến điện dung Hanyoung vuông 2 dây
  1.000 ₫
  -
  +
 13. PSN25-5AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 14. UP25S-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 15. UP25S-5TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 16. UP30S-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 17. PSN40-20AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  770.880 ₫
  -
  +
 18. UP-30S15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  293.760 ₫
  -
  +
 19. UP-25S12TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  150.280 ₫
  -
  +
 20. UP-18S5TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  143.480 ₫
  -
  +
 21. PSN30-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  405.240 ₫
  -
  +
 22. UP30S-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 23. UP25S-8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 24. UP40S-20AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 25. UP-25S5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  270.640 ₫
  -
  +
 26. UP-40S20AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  391.000 ₫
  -
  +
 27. UP-30S10TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  163.880 ₫
  -
  +
 28. UP-18S8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  143.480 ₫
  -
  +
 29. PSN30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  405.240 ₫
  -
  +
 30. UP30S-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 31. UP25S-8TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 32. UP40S-20AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 63

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến