Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 63

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP18S-5TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  129 ₫
  -
  +
 2. UP25S-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  141 ₫
  -
  +
 3. UP30S-15TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  110 ₫
  -
  +
 4. UP-25S8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  398.000 ₫
  -
  +
 5. UP-25S5TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 6. UP-30S15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  432.000 ₫
  -
  +
 7. PSNT17-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  354.200 ₫
  -
  +
 8. UP25S-5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  199 ₫
  -
  +
 9. UP30S-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  114 ₫
  -
  +
 10. UP18S-8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  154 ₫
  -
  +
 11. UP40S-20TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  158 ₫
  -
  +
 12. UP-30S10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 13. UP-40S20AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  575.000 ₫
  -
  +
 14. UP-25S8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 15. PSNT17-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  354.200 ₫
  -
  +
 16. UP30S-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  191 ₫
  -
  +
 17. UP18S-8TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  152 ₫
  -
  +
 18. UP40S-20TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  188 ₫
  -
  +
 19. UP25S-8TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  110 ₫
  -
  +
 20. UP-40S20AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  575.000 ₫
  -
  +
 21. UP-25S8TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 22. PSN25-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 23. UP-30S10TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 24. UP30S-15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  137 ₫
  -
  +
 25. UP25S-5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  137 ₫
  -
  +
 26. PSN40-20AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  1.284.800 ₫
  -
  +
 27. UP25S-12TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  114 ₫
  -
  +
 28. UP-18S5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 29. UP-25S12TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 30. PSN25-5AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 31. UP-30S15TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 32. UP30S-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  181 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 63

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến