Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 63

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP30S-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  432.000 ₫
  -
  +
 2. UP18S-8TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 3. UP40S-20TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 4. UP-30S10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 5. UP-40S20AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 6. UP-25S8TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  209.000 ₫
  -
  +
 7. PSN25-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  466.000 ₫
  -
  +
 8. UP25S-8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  398.000 ₫
  -
  +
 9. UP30S-15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  432.000 ₫
  -
  +
 10. UP25S-5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 11. PSN40-20AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  770.000 ₫
  -
  +
 12. UP-30S15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  392.000 ₫
  -
  +
 13. UP-18S5TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  191.000 ₫
  -
  +
 14. UP-25S12TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 15. PSN25-5AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 16. UP25S-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  398.000 ₫
  -
  +
 17. UP30S-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  432.000 ₫
  -
  +
 18. UP25S-5TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 19. PSN40-20AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  770.000 ₫
  -
  +
 20. UP-30S15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  392.000 ₫
  -
  +
 21. UP-18S5TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  191.000 ₫
  -
  +
 22. UP-25S12TC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 23. PSN30-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  479.000 ₫
  -
  +
 24. UP30S-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  432.000 ₫
  -
  +
 25. UP40S-20AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  575.000 ₫
  -
  +
 26. UP25S-8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 2 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 27. UP-25S5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  361.000 ₫
  -
  +
 28. UP-40S20AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  521.000 ₫
  -
  +
 29. UP-18S8TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  191.000 ₫
  -
  +
 30. UP-30S10TA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận vuông 2 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 31. PSN30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  479.000 ₫
  -
  +
 32. UP40S-20AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC dây Hanyoung
  575.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 63

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung