Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Autonics

Thiết bị điều khiển nhiệt độ của Autonics được đánh giá là có khả năng đáp ứng với tốc độ cao và nhanh chóng đạt đến giá trị mà người sử dụng mong muốn. Độ chính xác hiển thị của đồng hồ đo nhiệt hãng này vô cùng nhỏ chỉ từ ±0.1% đến ±0.3%.
Bộ cảm biến nhiệt Autonics được thiết kế với nhiều ngõ ra, chế độ điều khiển đa dạng, dễ dàng và thân thiện với người dùng. Rất nhiều ngành nghề cần đến loại sản phẩm này có thể kể đến như dây chuyền chế biến thực phẩm, đùn nhựa, hệ thống nhà kính, xử lý rác thải, đóng gói sản phẩm,...

Sản phẩm 1-32 of 536

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TK4M-14RN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.189.980 ₫
  -
  +
 2. TZN4W-A4R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.721.280 ₫
  -
  +
 3. TZN4M-B4R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.805.760 ₫
  -
  +
 4. TZN4L-A4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.805.760 ₫
  -
  +
 5. TZ4ST-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.318.680 ₫
  -
  +
 6. TZN4L-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.663.860 ₫
  -
  +
 7. T3S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 8. T3S-B4RP4C-N Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.166.880 ₫
  -
  +
 9. TK4L-14RN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.224.300 ₫
  -
  +
 10. TZN4H-A4R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.721.280 ₫
  -
  +
 11. T3S-P2C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.664.000 ₫
  -
  +
 12. T4WM-P4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.301.000 ₫
  -
  +
 13. TC3YF-34R-NTC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  929.000 ₫
  -
  +
 14. T3H-K4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 15. TK4M-14RR Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.353.000 ₫
  -
  +
 16. TK4S-14RR Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.189.980 ₫
  -
  +
 17. TZN4W-A4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.721.280 ₫
  -
  +
 18. TZN4L-A4R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.805.760 ₫
  -
  +
 19. TZN4M-B4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.805.760 ₫
  -
  +
 20. KN-1000P Bộ hiển thị nhiệt độ dạng cột Autonics
  3.960.000 ₫
  -
  +
 21. TZN4M-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.549.020 ₫
  -
  +
 22. T4M-B4RK4C-N Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.284.360 ₫
  -
  +
 23. TC3YF-34R-RTD Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  929.000 ₫
  -
  +
 24. T3S-P4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.664.000 ₫
  -
  +
 25. T3HI-P0C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.346.000 ₫
  -
  +
 26. T3H-KAC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 27. TD4M-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.713.000 ₫
  -
  +
 28. TK4M-24RR Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.482.360 ₫
  -
  +
 29. TK4S-14RN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.026.300 ₫
  -
  +
 30. TZN4L-B4R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.890.240 ₫
  -
  +
 31. TC4W-24R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  937.860 ₫
  -
  +
 32. TOM-B3RK4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 536

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang