Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Autonics

Thiết bị điều khiển nhiệt độ của Autonics được đánh giá là có khả năng đáp ứng với tốc độ cao và nhanh chóng đạt đến giá trị mà người sử dụng mong muốn. Độ chính xác hiển thị của đồng hồ đo nhiệt hãng này vô cùng nhỏ chỉ từ ±0.1% đến ±0.3%.
Bộ cảm biến nhiệt Autonics được thiết kế với nhiều ngõ ra, chế độ điều khiển đa dạng, dễ dàng và thân thiện với người dùng. Rất nhiều ngành nghề cần đến loại sản phẩm này có thể kể đến như dây chuyền chế biến thực phẩm, đùn nhựa, hệ thống nhà kính, xử lý rác thải, đóng gói sản phẩm,...

Sản phẩm 1-32 of 189

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TC3YF-14R-NTC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  709.000 ₫
  -
  +
 2. TC3YF-14R-RTD Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  709.000 ₫
  -
  +
 3. TC3YF-34R-NTC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  929.000 ₫
  -
  +
 4. TC3YF-34R-RTD Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  929.000 ₫
  -
  +
 5. D4SP-N4R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.517.000 ₫
  -
  +
 6. TD4M-14R/S/C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.713.000 ₫
  -
  +
 7. TD4M-N4R/S/C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.640.000 ₫
  -
  +
 8. TD4L-14R/C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.835.000 ₫
  -
  +
 9. TD4L-24R/C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.885.000 ₫
  -
  +
 10. TD4H-14R/C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.762.000 ₫
  -
  +
 11. TD4H-24R/C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.835.000 ₫
  -
  +
 12. T3S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.664.000 ₫
  -
  +
 13. T3H Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 14. T3HA Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.129.000 ₫
  -
  +
 15. T4WM Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.301.000 ₫
  -
  +
 16. T4M Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.786.000 ₫
  -
  +
 17. T4MA Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.129.000 ₫
  -
  +
 18. T4L Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.129.000 ₫
  -
  +
 19. T4LA Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.496.000 ₫
  -
  +
 20. T4LP Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.570.000 ₫
  -
  +
 21. TOS Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  611.000 ₫
  -
  +
 22. TOM Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  807.000 ₫
  -
  +
 23. TOL Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  807.000 ₫
  -
  +
 24. TZN4S-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 25. TZN4S-14S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 26. TZN4S-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 27. TZ4ST-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 28. TZ4ST-14S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 29. TZ4ST-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.909.000 ₫
  -
  +
 30. TZN4S-14R-1 Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.910.000 ₫
  -
  +
 31. TZN4S-24S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.081.000 ₫
  -
  +
 32. TZN4S-24C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.081.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 189

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics