Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Autonics

Thiết bị điều khiển nhiệt độ của Autonics được đánh giá là có khả năng đáp ứng với tốc độ cao và nhanh chóng đạt đến giá trị mà người sử dụng mong muốn. Độ chính xác hiển thị của đồng hồ đo nhiệt hãng này vô cùng nhỏ chỉ từ ±0.1% đến ±0.3%.
Bộ cảm biến nhiệt Autonics được thiết kế với nhiều ngõ ra, chế độ điều khiển đa dạng, dễ dàng và thân thiện với người dùng. Rất nhiều ngành nghề cần đến loại sản phẩm này có thể kể đến như dây chuyền chế biến thực phẩm, đùn nhựa, hệ thống nhà kính, xử lý rác thải, đóng gói sản phẩm,...

Sản phẩm 1-32 of 536

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TOS Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 2. TD4H-24R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.835.000 ₫
  -
  +
 3. TZN4L-14S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.663.860 ₫
  -
  +
 4. TOL-K4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 5. T4WM Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 6. T3S-B4RP2C-N Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.166.880 ₫
  -
  +
 7. T4LA-KCC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.496.000 ₫
  -
  +
 8. T3H-B4RP4C-N Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.300.200 ₫
  -
  +
 9. TD4M-N4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.640.000 ₫
  -
  +
 10. TK4W-14CN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.189.980 ₫
  -
  +
 11. TOS-P2C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 12. TZN4W-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.606.440 ₫
  -
  +
 13. TOL-K6C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 14. TOM Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 15. TZN4L-24R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.748.340 ₫
  -
  +
 16. TZN4H-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.606.440 ₫
  -
  +
 17. TC3YF-24R-NTC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  807.000 ₫
  -
  +
 18. TZN4S-24C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.081.000 ₫
  -
  +
 19. TZ4ST-24R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.434.180 ₫
  -
  +
 20. TC3YF-14R-NTC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  709.000 ₫
  -
  +
 21. T3SI-K8C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.248.000 ₫
  -
  +
 22. TOS-K2C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 23. T3HA-P0C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.129.000 ₫
  -
  +
 24. TK4S-B4CR Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.520.640 ₫
  -
  +
 25. TZN4L-24S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.748.340 ₫
  -
  +
 26. TZN4W-24R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.663.860 ₫
  -
  +
 27. TOL Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 28. TK4S-14RC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.189.980 ₫
  -
  +
 29. TC4H-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  866.580 ₫
  -
  +
 30. TZN4M-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.549.020 ₫
  -
  +
 31. KN-1000B Bộ hiển thị nhiệt độ dạng cột Autonics
  3.468.960 ₫
  -
  +
 32. TC3YF-14R-RTD Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  709.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 536

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang