Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 91

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GE7-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.349.000 ₫
  -
  +
 2. GE3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.083.000 ₫
  -
  +
 3. GE6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.303.000 ₫
  -
  +
 4. GF7-P41 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.386.000 ₫
  -
  +
 5. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 6. GE4-P41NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.020.000 ₫
  -
  +
 7. LC6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  977.840 ₫
  -
  +
 8. CT6Y-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.119.360 ₫
  -
  +
 9. GE4-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 10. GE6-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.012.000 ₫
  -
  +
 11. CT4S-1P2T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  1.442.760 ₫
  -
  +
 12. CT6M-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.347.060 ₫
  -
  +
 13. GF7-T60N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.696.600 ₫
  -
  +
 14. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  812.600 ₫
  -
  +
 15. FX6L-2P Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6L
  3.602.000 ₫
  -
  +
 16. LC3-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.458.600 ₫
  -
  +
 17. GE7-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.584.000 ₫
  -
  +
 18. GE3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.585.000 ₫
  -
  +
 19. CT4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  999.240 ₫
  -
  +
 20. GE4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.240.000 ₫
  -
  +
 21. GF7-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 22. GE3-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 23. LC7-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.012.520 ₫
  -
  +
 24. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  943.140 ₫
  -
  +
 25. GE4-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 26. GE6-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.210.000 ₫
  -
  +
 27. CT6M-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.347.060 ₫
  -
  +
 28. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 29. CT6M-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  1.558.920 ₫
  -
  +
 30. CT6S-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.770.780 ₫
  -
  +
 31. LC3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.188.640 ₫
  -
  +
 32. CT6S-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.119.360 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 91

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang