Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 91

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
  1. CT4S-1P2T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
    2.225.300 ₫
    -
    +
  2. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
    1.352.000 ₫
    -
    +
  3. CT6M-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
    2.245.100 ₫
    -
    +
  4. GF7-T60N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
    2.495.000 ₫
    -
    +
  5. LC3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
    1.748.000 ₫
    -
    +
  6. LC3-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
    1.195.000 ₫
    -
    +
  7. GE6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
    1.083.000 ₫
    -
    +
  8. GE7-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
    1.584.000 ₫
    -
    +
  9. GE3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
    1.585.000 ₫
    -
    +
  10. CT4S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
    2.051.500 ₫
    -
    +
  11. LC4-P41CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
    1.848.000 ₫
    -
    +
  12. GF7-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
    1.680.000 ₫
    -
    +
  13. GE3-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
    1.474.000 ₫
    -
    +
  14. LC7-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
    1.489.000 ₫
    -
    +
  15. GF7-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
    2.495.000 ₫
    -
    +
  16. GE6-P42A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
    108 ₫
    -
    +
  17. GE6-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
    1.210.000 ₫
    -
    +
  18. CT6M-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
    2.245.100 ₫
    -
    +
  19. FOX-CTM7 Bộ đếm - bộ định thời Conotec dòng FOX
    1.870.000 ₫
    -
    +
  20. CT6M-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
    2.598.200 ₫
    -
    +
  21. GE6-T60 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
    180 ₫
    -
    +
  22. LC4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
    1.195.000 ₫
    -
    +
  23. CT6S-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
    1.865.600 ₫
    -
    +
  24. LC7-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
    2.168.000 ₫
    -
    +
  25. GE4-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
    1.012.000 ₫
    -
    +
  26. GF7-P41E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
    1.680.000 ₫
    -
    +
  27. GE3-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
    1.012.000 ₫
    -
    +
  28. CT6S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
    1.865.600 ₫
    -
    +
  29. LC4-P42CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
    1.125.000 ₫
    -
    +
  30. GF7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
    2.239.000 ₫
    -
    +
  31. FX4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4S
    1.928.300 ₫
    -
    +
  32. LC7-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
    1.748.000 ₫
    -
    +

Sản phẩm 1-32 of 91

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời