Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 123

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. COIL Cheil COIL-CMC-9N(220V)
  57.200,00 ₫
  -
  +
 2. Tiếp điểm phụ 1a1b CAU-2 Cheil
  66.000,00 ₫
  -
  +
 3. MCCB Cheil CBE-404N-400A
  4.323.000,00 ₫
  -
  +
 4. COIL Cheil COIL-CMC-22N(220V)
  57.200,00 ₫
  -
  +
 5. Relay nhiệt Cheil COR-22(0.63-1A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 6. Relay nhiệt Cheil COR-40(24-36A)
  305.000,00 ₫
  -
  +
 7. Relay nhiệt Cheil COR-80(54-75A)
  352.000,00 ₫
  -
  +
 8. Tiếp điểm phụ 1a1b CAU-1 Cheil
  55.000,00 ₫
  -
  +
 9. MCCB Cheil CBE-52N-40A
  385.000,00 ₫
  -
  +
 10. MCCB (APTOmet) CBE53N
  561.000,00 ₫
  -
  +
 11. MCCB (APTOmet) CBE803N
  14.498.000,00 ₫
  -
  +
 12. Khởi động từ Cheil CMC85N
  1.454.000,00 ₫
  -
  +
 13. MCCB (APTOmet) CBE804N
  16.500.000,00 ₫
  -
  +
 14. Khởi động từ Cheil CMC18N
  325.000,00 ₫
  -
  +
 15. Khởi động từ Cheil CMC50N
  953.000,00 ₫
  -
  +
 16. MCCB Cheil CBE-52N-20A
  385.000,00 ₫
  -
  +
 17. Relay nhiệt Cheil COR-22(2.5-4A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 18. Rờ le nhiệt Cheil COR 80
  352.000,00 ₫
  -
  +
 19. ELCB (chống dò điện) Cheil CGE-103N
  1.309.000,00 ₫
  -
  +
 20. MCCB Cheil CBE-104N-50A
  737.000,00 ₫
  -
  +
 21. MCCB Cheil CBE-102N-100A
  484.000,00 ₫
  -
  +
 22. MCCB Cheil CBE-103N-40A
  682.000,00 ₫
  -
  +
 23. MCCB Cheil CBE-104N-100A
  737.000,00 ₫
  -
  +
 24. Relay nhiệt Cheil COR-22(12-18A)
  245.000,00 ₫
  -
  +
 25. MCCB (APTOmet) CBE404N
  4.323.000,00 ₫
  -
  +
 26. MCCB Cheil CBE-203N-125A
  1.342.000,00 ₫
  -
  +
 27. MCCB Cheil CBE-203N-225A
  1.342.000,00 ₫
  -
  +
 28. MCCB Cheil CBE-402N-400A
  3.036.000,00 ₫
  -
  +
 29. MCCB Cheil CBE-53N-15A
  561.000,00 ₫
  -
  +
 30. MCCB Cheil CBE-53N-50A
  561.000,00 ₫
  -
  +
 31. MCCB Cheil CBE-402N-300A
  3.036.000,00 ₫
  -
  +
 32. Khởi động từ Cheil CMC150
  2.824.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 123

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR