Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 123

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Coil-CMC-9N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 9N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 2. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  128 ₫
  -
  +
 3. ELCB SG32N-30A Cheil Electric
  191.400 ₫
  -
  +
 4. MCCB CBE-52N-50A Cheil dòng CBE
  407.160 ₫
  -
  +
 5. MCCB CBE-53N-40A Cheil dòng CBE
  574.363 ₫
  -
  +
 6. Contactor CMC65N Khởi động từ Cheil
  1.100.000 ₫
  -
  +
 7. MCCB CBE-204N-150A Cheil dòng CBE
  1.826.000 ₫
  -
  +
 8. MCCB CBE-404N-400A Cheil dòng CBE
  4.323.000 ₫
  -
  +
 9. Coil-CMC-22N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 22N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 10. ELCB chống giật Cheil CGE-203N
  191 ₫
  -
  +
 11. MCCB CBE-52N-15A Cheil dòng CBE
  407.160 ₫
  -
  +
 12. COR-22(4-6A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 13. COR-40(24-36A) Relay nhiệt hãng Cheil
  305.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB CBE-104N-30A Cheil dòng CBE
  767.782 ₫
  -
  +
 15. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  105 ₫
  -
  +
 16. MCCB - Aptomat CBE53N Cheil
  176 ₫
  -
  +
 17. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  126 ₫
  -
  +
 18. MCCB CBE-403N-250A Cheil dòng CBE
  3.822.218 ₫
  -
  +
 19. COR-22(1-1.6A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB - Aptomat CBE804N Cheil
  172 ₫
  -
  +
 21. Contactor CMC18N Khởi động từ Cheil
  325.000 ₫
  -
  +
 22. MCCB CBE-402N-350A Cheil dòng CBE
  3.036.000 ₫
  -
  +
 23. Contactor CMC180 Khởi động từ Cheil
  3.913.000 ₫
  -
  +
 24. COR 80 Relay nhiệt Cheil
  127 ₫
  -
  +
 25. ELCB chống giật Cheil CGE-103N
  145 ₫
  -
  +
 26. Contactor CMC125 Khởi động từ Cheil
  2.375.000 ₫
  -
  +
 27. MCCB CBE-102N-100A Cheil dòng CBE
  484.000 ₫
  -
  +
 28. MCCB CBE-103N-40A Cheil dòng CBE
  716.237 ₫
  -
  +
 29. MCCB - Aptomat CBS403N Cheil
  163 ₫
  -
  +
 30. MCCB CBE-202N-150A Cheil dòng CBE
  1.112.400 ₫
  -
  +
 31. MCCB CBE-203N-125A Cheil dòng CBE
  1.365.218 ₫
  -
  +
 32. MCCB CBE-203N-225A Cheil dòng CBE
  1.365.218 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 123

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR