Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MA4-SD Bộ định thời khởi động sao tam giác Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 2. LE8N-BF Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  648.780 ₫
  -
  +
 3. T21-1-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  174.760 ₫
  -
  +
 4. T21-6-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  174.760 ₫
  -
  +
 5. T21-1-4D20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  1.000 ₫
  -
  +
 6. TF62D-E-06-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  188.360 ₫
  -
  +
 7. TF62D-E-60-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  188.360 ₫
  -
  +
 8. LE8N-BN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  611.820 ₫
  -
  +
 9. T62D-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  374.000 ₫
  -
  +
 10. T21-3-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  174.760 ₫
  -
  +
 11. T21-3H-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  257.000 ₫
  -
  +
 12. TF62D-E-30-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  188.360 ₫
  -
  +

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang