Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GE3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.585.000 ₫
  -
  +
 2. LC3-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 3. FX4H-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 4. GE3-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 5. GE3-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.082.000 ₫
  -
  +
 6. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  812.600 ₫
  -
  +
 7. GE3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.083.000 ₫
  -
  +
 8. LC3-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.458.600 ₫
  -
  +
 9. GE3-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.012.000 ₫
  -
  +
 10. GE3-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.131.000 ₫
  -
  +
 11. GE3-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 12. LC3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.188.640 ₫
  -
  +

12 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang