Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 126

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DLA1-0D40S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.245.640 ₫
  -
  +
 2. DLA1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.245.640 ₫
  -
  +
 3. DLA1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.000 ₫
  -
  +
 4. DLB1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.198.680 ₫
  -
  +
 5. DLB1-0D40T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.738.880 ₫
  -
  +
 6. DLB1-0D75T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.872.640 ₫
  -
  +
 7. DLB1-01D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.190.320 ₫
  -
  +
 8. VD520-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  3.527.920 ₫
  -
  +
 9. VD520-4T-7.5GB/11PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  6.428.840 ₫
  -
  +
 10. VD520-4T-11GB/15PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  8.293.120 ₫
  -
  +
 11. VD520-4T-15GB/18.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  10.057.080 ₫
  -
  +
 12. VD520-4T-18.5GB/22PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  12.331.000 ₫
  -
  +
 13. VD520-4T-22G/30P Biến tần Vicruns dòng VD520
  14.253.800 ₫
  -
  +
 14. VD520-4T-30G/37P Biến tần Vicruns dòng VD520
  17.154.720 ₫
  -
  +
 15. VD520-4T-37G/45P Biến tần Vicruns dòng VD520
  21.568.800 ₫
  -
  +
 16. VD520-4T-45G/55P Biến tần Vicruns dòng VD520
  26.961.000 ₫
  -
  +
 17. VD520-4T-55G/75P Biến tần Vicruns dòng VD520
  30.580.880 ₫
  -
  +
 18. VD520-4T-75G/90P Biến tần Vicruns dòng VD520
  37.645.080 ₫
  -
  +
 19. VD520-4T-185G/200P Biến tần Vicruns dòng VD520
  89.067.440 ₫
  -
  +
 20. VD520-4T-160G/185P Biến tần Vicruns dòng VD520
  76.335.160 ₫
  -
  +
 21. VD520-4T-132G/160P Biến tần Vicruns dòng VD520
  66.997.040 ₫
  -
  +
 22. DLB1-02D2T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 23. DLB1-0004T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 24. DLB1-05D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.962.640 ₫
  -
  +
 25. DLA1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 26. DLA1-01D5T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.000 ₫
  -
  +
 27. DLA1-02D2T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.839.200 ₫
  -
  +
 28. DLB1-0004T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 29. DLB1-05D5T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.962.640 ₫
  -
  +
 30. DLB1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  5.024.360 ₫
  -
  +
 31. DLB1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 32. DLB1-0015T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  7.833.320 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 126

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider