Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SSR Relay bán dẫn HSR-2D204Z 1 Pha 20A Hanyoung
  463.000 ₫
  -
  +
 2. SSR Relay bán dẫn HSR-2A202Z 1 Pha 20A Hanyoung
  280.000 ₫
  -
  +
 3. HSR-3SLD254Z Rơ le bán dẫn Hanyoung
  108 ₫
  -
  +
 4. SSR Relay bán dẫn HSR-3A402Z 3 Pha 40A Hanyoung
  914.000 ₫
  -
  +
 5. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD2C152Z 2 Pha 15A Hanyoung
  825.000 ₫
  -
  +
 6. SSR Relay bán dẫn HSR-3D404Z 3 Pha 40A Hanyoung
  1.489.000 ₫
  -
  +
 7. SSR Relay bán dẫn HSR-2D404Z 1 Pha 40A Hanyoung
  479.000 ₫
  -
  +
 8. HY-F15-2D Cầu chì Hanyoung
  34.000 ₫
  -
  +
 9. SSR Relay bán dẫn HSR-2D302Z 1 Pha 30A Hanyoung
  279.000 ₫
  -
  +
 10. SSR Relay bán dẫn HSR-2A204Z 1 Pha 20A Hanyoung
  468.000 ₫
  -
  +
 11. Relay mực nước Hanyoung FS-3A
  205.000 ₫
  -
  +
 12. SSR Relay bán dẫn HSR-3A404R 3 Pha 40A Hanyoung
  914.000 ₫
  -
  +
 13. SSR Relay bán dẫn HSR-SLD2C154Z 2 Pha 15A Hanyoung
  825.000 ₫
  -
  +
 14. SSR Relay bán dẫn HSR-3D504Z 3 Pha 50A Hanyoung
  2.009.000 ₫
  -
  +
 15. HSM-250 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  405.000 ₫
  -
  +
 16. HSR-2D204R Relay bán dẫn Hanyoung
  463.000 ₫
  -
  +
 17. HSM-110 Đế tản nhiệt Hanyoung - Relay bán dẫn SSR
  193.000 ₫
  -
  +
 18. SSR Relay bán dẫn HSR-2A302Z 1 Pha 30A Hanyoung
  286.000 ₫
  -
  +
 19. SSR Relay bán dẫn HSR-3D304Z 3 Pha 30A Hanyoung
  1.489.000 ₫
  -
  +
 20. SSR Relay bán dẫn HSR-3A404Z 3 Pha 40A Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 21. SSR Relay bán dẫn HSR-3D202Z 3 Pha 20A Hanyoung
  882.000 ₫
  -
  +
 22. SSR Relay bán dẫn HSR-3D702Z 3 Pha 70A Hanyoung
  1.527.000 ₫
  -
  +
 23. HSR-3SLD404Z Rơ le bán dẫn Hanyoung
  195 ₫
  -
  +
 24. HSR-2A502Z Relay bán dẫn Hanyoung
  539.000 ₫
  -
  +
 25. HSR-3SLD252Z Rơ le bán dẫn Hanyoung
  131 ₫
  -
  +
 26. SSR Relay bán dẫn HSR-2A402Z 1 Pha 40A Hanyoung
  286.000 ₫
  -
  +
 27. SSR Relay bán dẫn HSR-3A704Z 3 Pha 70A Hanyoung
  2.075.000 ₫
  -
  +
 28. SSR Relay bán dẫn HSR-2D504RT 1 Pha 50A Hanyoung
  1.370.000 ₫
  -
  +
 29. SSR Relay bán dẫn HSR-3A504Z 3 Pha 50A Hanyoung
  2.018.000 ₫
  -
  +
 30. SSR Relay bán dẫn HSR-2D402Z 1 Pha 40A Hanyoung
  279.000 ₫
  -
  +
 31. SSR Relay bán dẫn HSR-3D704Z 3 Pha 70A Hanyoung
  2.120.000 ₫
  -
  +
 32. HSR-2A202R Relay bán dẫn Hanyoung
  280.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 68

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR