Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TF62D-E-06-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  188.360 ₫
  -
  +
 2. TF62D-E-30-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  188.360 ₫
  -
  +
 3. T62N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62N
  275.000 ₫
  -
  +
 4. TF62N-P-01-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 5. TF62NP-10D Bộ định thời Hanyoung
  198.000 ₫
  -
  +
 6. TF62N-P-60-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 7. TF62D-E-60-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62D
  188.360 ₫
  -
  +
 8. T62D-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  374.000 ₫
  -
  +
 9. TF62N-P-03-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 10. TF62N-P-30-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang