Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

30 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 21 GPC0804 TPC
  34.100 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống T SQY08-04S TPC
  85.000 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 21 GPC1004 TPC
  34.100 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống T SQY10-04S TPC
  87.000 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 12 ren 21 GPC1204 TPC
  40.150 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống T SQY12-04S TPC
  95.000 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 16 ren 21 GPC1604 TPC
  78.100 ₫
  -
  +
 8. SP4201F-03-08S Van tiết lưu khí nén TPC
  157.000 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 21 GPL0804 TPC
  40.150 ₫
  -
  +
 10. SP4201F-04-10S Van tiết lưu khí nén TPC
  166.000 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 21 GPL1004 TPC
  43.450 ₫
  -
  +
 12. SP4201F-04-12S Van tiết lưu khí nén TPC
  170.000 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống L phi 12 ren 21 GPL1204 TPC
  45.100 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống L phi 16 ren 21 GPL1604 TPC
  76.450 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 6 ren 21 GPC0604 TPC
  33.000 ₫
  -
  +
 16. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 21 GPT0804 TPC
  55.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH08-04S
  34.000 ₫
  -
  +
 18. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 21 GPT1004 TPC
  58.850 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH10-04S
  35.000 ₫
  -
  +
 20. Đầu nối khí - Nối ống T phi 12 ren 21 GPT1203 TPC
  51.700 ₫
  -
  +
 21. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH12-04S
  38.000 ₫
  -
  +
 22. Đầu nối khí - Nối ống T phi 16 ren 21 GPT1603 TPC
  91.850 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống L SQL08-04S TPC
  38.000 ₫
  -
  +
 24. GNSE0804 Van tiết lưu phi 8 ren 21 Sang-A
  157.850 ₫
  -
  +
 25. Đầu nối khí - Nối ống L SQL10-04S TPC
  41.000 ₫
  -
  +
 26. GNSE1004 Van tiết lưu phi 10 ren 21 Sang-A
  161.700 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí - Nối ống L SQL12-04S TPC
  44.000 ₫
  -
  +
 28. GNSE1204 Van tiết lưu phi 12 ren 21 Sang-A
  161.700 ₫
  -
  +
 29. Đầu nối khí - Nối ống T SQT08-04S TPC
  67.000 ₫
  -
  +
 30. Đầu nối khí - Nối ống T SQT10-04S TPC
  71.000 ₫
  -
  +

30 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không