Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

19 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  466.480 ₫
  -
  +
 2. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  812.600 ₫
  -
  +
 3. LC3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.188.640 ₫
  -
  +
 4. LC4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  977.840 ₫
  -
  +
 5. LC6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  977.840 ₫
  -
  +
 6. LC4-P41NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  765.000 ₫
  -
  +
 7. LC4-P41CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.256.640 ₫
  -
  +
 8. LC3-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.458.600 ₫
  -
  +
 9. LC4-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.299.480 ₫
  -
  +
 10. LC3-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 11. LC7-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.474.240 ₫
  -
  +
 12. LC7-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.658.520 ₫
  -
  +
 13. LC4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  812.600 ₫
  -
  +
 14. LC6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  812.600 ₫
  -
  +
 15. LC7-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.188.640 ₫
  -
  +
 16. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  930.240 ₫
  -
  +
 17. LC4-P42CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.357.280 ₫
  -
  +
 18. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  432.480 ₫
  -
  +
 19. LC4-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.195.000 ₫
  -
  +

19 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang