Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 111

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TZN4S-14R-1 Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.910.000 ₫
  -
  +
 2. TOS-B4RKCC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 3. TTM-i4N-R-AB Bộ điều khiển nhiệt độ Toho Size 48 × 48mm
  1.488.240 ₫
  -
  +
 4. ND4-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  354.000 ₫
  -
  +
 5. NX4-14 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.167.840 ₫
  -
  +
 6. TD4SP-N4R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.517.000 ₫
  -
  +
 7. DX4-PMSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.294.720 ₫
  -
  +
 8. KF4-PPMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF4
  1.000 ₫
  -
  +
 9. TK4S-B4RR Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.520.640 ₫
  -
  +
 10. TZ4ST-24S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.434.180 ₫
  -
  +
 11. TK4S-24SN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.155.660 ₫
  -
  +
 12. DX4-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 13. AX4-4A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX4
  598.400 ₫
  -
  +
 14. TOS-K4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 15. T3S-P1C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.664.000 ₫
  -
  +
 16. ND4-FPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  354.000 ₫
  -
  +
 17. TZN4S-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.318.680 ₫
  -
  +
 18. NX4-23 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.609.000 ₫
  -
  +
 19. TC4S-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  795.300 ₫
  -
  +
 20. DF4-PPMNR-06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF4
  960.840 ₫
  -
  +
 21. NX4-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  1.379.720 ₫
  -
  +
 22. HX4-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX4
  2.211.000 ₫
  -
  +
 23. TOS-P1C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 24. HY48D-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  367.880 ₫
  -
  +
 25. CNT-P410 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.380.610 ₫
  -
  +
 26. KX4N-MENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX4N
  907.120 ₫
  -
  +
 27. TD4M-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.713.000 ₫
  -
  +
 28. TK4S-14SN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.026.300 ₫
  -
  +
 29. TK4S-B4CR Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.520.640 ₫
  -
  +
 30. ND4 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  37.000 ₫
  -
  +
 31. T3SI-K1C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.248.000 ₫
  -
  +
 32. TZ4ST-14C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.318.680 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 111

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt