Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BKN-b-2P-10A CB tép Chint - 10KA
  299.200 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN1P-10A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 3. MCB BKN-b-3P-10A CB tép Chint - 10KA
  478.500 ₫
  -
  +
 4. MCB 4P 10A Aptomat Hitachi BK63 4P 10A
  292.000 ₫
  -
  +
 5. MCB BKN-b-4P-10A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 6. A9F74310 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  883.300 ₫
  -
  +
 7. EZ9F34110 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  93.500 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN3P-10A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 9. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P10A
  159 ₫
  -
  +
 10. EZ9F34210 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  265.100 ₫
  -
  +
 11. MCB 2P 10A 6kA NXB2-10 Chint
  82.500 ₫
  -
  +
 12. MCB 1P 10A Aptomat Hitachi BK63 1P 10A
  55.000 ₫
  -
  +
 13. EZ9F34310 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  471.900 ₫
  -
  +
 14. A9F84110 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  385.000 ₫
  -
  +
 15. A9K24410 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.063.700 ₫
  -
  +
 16. A9K27110 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  178.200 ₫
  -
  +
 17. MCB BKN-b-1P-10A CB tép Chint - 10KA
  137.500 ₫
  -
  +
 18. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P10A
  184 ₫
  -
  +
 19. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P10A
  154 ₫
  -
  +
 20. MCB NXB4-10 CB tép Chint - dòng cắt 6KA 4 cực
  147.300 ₫
  -
  +
 21. MCB 3P 10A Aptomat Hitachi BK63 3P 10A
  204.000 ₫
  -
  +
 22. MCB DC Schneider A9N61528 dòng Acti9 C60H
  1.395.900 ₫
  -
  +
 23. A9F84310 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.996.500 ₫
  -
  +
 24. A9F74210 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  583.000 ₫
  -
  +
 25. A9F84410 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.244.000 ₫
  -
  +
 26. MCB BKN2P-10A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 27. A9F94110 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  453.200 ₫
  -
  +
 28. MCB 1P 10A 6KA NXB1-10 Chint
  42.900 ₫
  -
  +
 29. A9F94210 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.133.000 ₫
  -
  +
 30. A9F74410 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  946.000 ₫
  -
  +
 31. A9K24310 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  809.600 ₫
  -
  +
 32. A9F94310 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.069.100 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR