Thiết bị điện dân dụng

Sản phẩm 1-32 of 47

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Công tắc hành trình Chint YBLX-ME/8111
  126.000,00 ₫
  -
  +
 2. Tủ điện căn hộ 15 mô đun NX8-15
  594.000,00 ₫
  -
  +
 3. Tủ điện căn hộ 12 mô đun NX8-12
  544.500,00 ₫
  -
  +
 4. Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu vàng NEW7-G442/X
  81.600,00 ₫
  -
  +
 5. Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 10A 250V, có công tắc nguồn màu trong NEW7-G442
  60.800,00 ₫
  -
  +
 6. Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A 250V màu vàng NEW7-G123/X
  72.900,00 ₫
  -
  +
 7. Bộ ổ cắm đơn đa năng 3 chấu 10A, 250V màu trong NEW7-G123
  52.000,00 ₫
  -
  +
 8. Mặt che thiết bị đơn màu vàng G NEW7-G951/X
  35.600,00 ₫
  -
  +
 9. Mặt che thiết bị đơn màu trắng G NEW7-G951
  14.900,00 ₫
  -
  +
 10. Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A,công tắc 1 chiều 16A 250V màu vàng G NEW7-G42102
  94.700,00 ₫
  -
  +
 11. Tủ điện căn hộ 20 mô đun NX8-20
  756.800,00 ₫
  -
  +
 12. Tủ điện căn hộ 24 mô đun NX8-24
  815.100,00 ₫
  -
  +
 13. Tủ điện căn hộ 5 mô đun NX8-5
  367.400,00 ₫
  -
  +
 14. Công tắc Hình tròn Chint YBLX-ME/8108
  176.000,00 ₫
  -
  +
 15. Công tắc Hình tròn Chint YBLX-ME/8107
  173.000,00 ₫
  -
  +
 16. Công tắc Hình tròn Chint YBLX-ME/8104
  158.000,00 ₫
  -
  +
 17. Bút kiểm tra điện AC không tiếp xúc ZTY1322A
  336.000,00 ₫
  -
  +
 18. Máy đo nhiệt độ ZTY0523A
  1.109.900,00 ₫
  -
  +
 19. Dimmer điều chỉnh đèn 500W màu trắng G NEW7-G30200A
  0,00 ₫
  -
  +
 20. Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A 250V có đèn báo, công tắc nguồn, màu vàng
  80.200,00 ₫
  -
  +
 21. Công tắc Hình tròn Chint YBLX-WL/NJ
  206.080,00 ₫
  -
  +
 22. Tủ điện căn hộ 8 mô đun NX8-8
  444.400,00 ₫
  -
  +
 23. Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A, công tắc 1 chiều 16A 250V màu trong G NEW7-G42100
  73.800,00 ₫
  -
  +
 24. Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu vàng chint G NEW7-G30612A
  269.400,00 ₫
  -
  +
 25. Dimmer điều chỉnh quạt 250W màu trắng chint G NEW7-G30610A
  245.300,00 ₫
  -
  +
 26. Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 6 màu trong G NEW7-G20410
  96.500,00 ₫
  -
  +
 27. Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu vàng G NEW7-G20402A
  103.200,00 ₫
  -
  +
 28. Bộ ổ cắm mạng đơn Cat 5 màu trong G NEW7-G20400A
  79.100,00 ₫
  -
  +
 29. Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu vàng G NEW7-G20302A
  78.800,00 ₫
  -
  +
 30. Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu trong G NEW7-G20300A
  54.800,00 ₫
  -
  +
 31. Bộ ổ cắmetivi đơn màu trong G NEW7-G20100A
  65.000,00 ₫
  -
  +
 32. Bộ ổ cắm đa năng 3 chấu 13A 250V, ổ cắm sạc USB 2.1A màu vàng G NEW7-G13112
  311.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 47

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang