Tụ bù

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 50K
  2.692.250,00 ₫
  -
  +
 2. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 40K
  2.347.400,00 ₫
  -
  +
 3. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 30K
  1.306.800,00 ₫
  -
  +
 4. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 25K
  1.089.000,00 ₫
  -
  +
 5. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 20K
  871.200,00 ₫
  -
  +
 6. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 15K
  707.850,00 ₫
  -
  +
 7. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 10K
  562.650,00 ₫
  -
  +
 8. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 5K
  372.075,00 ₫
  -
  +
 9. Tụ dầu SHIZUKI điện áp 415V dung lượng 50K
  4.719.000,00 ₫
  -
  +
 10. Tụ khô MIKRO điện áp 440V dung lượng 50K
  2.420.000,00 ₫
  -
  +
 11. Tụ khô MIKRO điện áp 230V dung lượng 10K
  1.028.500,00 ₫
  -
  +
 12. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 40K
  2.153.800,00 ₫
  -
  +
 13. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 30K
  1.615.350,00 ₫
  -
  +
 14. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 25K
  1.346.125,00 ₫
  -
  +
 15. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 20K
  1.076.900,00 ₫
  -
  +
 16. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 15K
  807.675,00 ₫
  -
  +
 17. Tụ dầu MIKRO điện áp 440V dung lượng 10K
  538.450,00 ₫
  -
  +
 18. Tụ khô MIKRO điện áp 220V dung lượng 10K
  1.258.400,00 ₫
  -
  +
 19. Tụ khô MIKRO điện áp 220V dung lượng 5K
  750.200,00 ₫
  -
  +
 20. Tụ dầu SHIZUKI điện áp 415V dung lượng 40K
  3.775.200,00 ₫
  -
  +
 21. Tụ dầu SHIZUKI điện áp 415V dung lượng 30K
  2.649.900,00 ₫
  -
  +
 22. Tụ dầu SHIZUKI điện áp 415V dung lượng 20K
  1.391.500,00 ₫
  -
  +
 23. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 10K
  544.500,00 ₫
  -
  +
 24. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 5K
  356.950,00 ₫
  -
  +
 25. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 50K
  2.450.250,00 ₫
  -
  +
 26. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 40K
  1.960.200,00 ₫
  -
  +
 27. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 30K
  1.470.150,00 ₫
  -
  +
 28. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 25K
  1.225.125,00 ₫
  -
  +
 29. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 20K
  980.100,00 ₫
  -
  +
 30. Tụ dầu SAMWHA điện áp 415V dung lượng 15K
  735.075,00 ₫
  -
  +
 31. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 15K
  671.550,00 ₫
  -
  +
 32. Tụ khô SAMWHA điện áp 440V dung lượng 20K
  798.600,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang