Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 102

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY2000-PKMNR-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 2. NP100-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP100
  1.000 ₫
  -
  +
 3. TK4L-A4CC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.626.900 ₫
  -
  +
 4. T4LP Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 5. HX9-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX9
  1.936.000 ₫
  -
  +
 6. NP200-13 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP200
  6.619.120 ₫
  -
  +
 7. TOL-K6C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 8. RT9N-011 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng RT9
  5.537.240 ₫
  -
  +
 9. HY8200S-PKMOR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  890.120 ₫
  -
  +
 10. RT9N-102 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng RT9
  10.500.000 ₫
  -
  +
 11. KX9N-SENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX9N
  1.049.240 ₫
  -
  +
 12. DX9-KMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  1.646.280 ₫
  -
  +
 13. HY4500S Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.166.000 ₫
  -
  +
 14. TC4L-24R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  975.480 ₫
  -
  +
 15. GR200-2N0 Đồng hồ nhiệt Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 16. KF90-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF90
  1.000 ₫
  -
  +
 17. NP200-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP200
  5.336.640 ₫
  -
  +
 18. TD4L-24R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.885.000 ₫
  -
  +
 19. AX9-1A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX9
  684.760 ₫
  -
  +
 20. HY3000-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY3000
  1.000 ₫
  -
  +
 21. HY4500S-PPMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 22. NX9-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  1.970.640 ₫
  -
  +
 23. MC9-8R-D0-MN-2-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.357.600 ₫
  -
  +
 24. HX9-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX9
  2.622.000 ₫
  -
  +
 25. MC9-8R-D0-MM-N-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.357.600 ₫
  -
  +
 26. HY2000-FKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 27. TOL-P4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 28. TZN4L-24S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.748.340 ₫
  -
  +
 29. DX9-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  1.646.280 ₫
  -
  +
 30. RT9N-103 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng RT9
  9.636.000 ₫
  -
  +
 31. NP100-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP100
  1.000 ₫
  -
  +
 32. TK4L-14RN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.224.300 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 102

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt