Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY72D-PPMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 2. HY4500-PPMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 3. DX7-PCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 4. DX2-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX2
  2.332.000 ₫
  -
  +
 5. HY4500S-PPMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 6. MC9-4D-D0-MM-N-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  99 ₫
  -
  +
 7. MC9-8R-D0-MN-2-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  11.013.000 ₫
  -
  +
 8. FOX-1PH Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  759.000 ₫
  -
  +
 9. ND4-FPMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 10. HY8200S-PPMOR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.183.000 ₫
  -
  +
 11. HY48D-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  541.000 ₫
  -
  +
 12. DX7-PSWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 13. DX3-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX3
  2.332.000 ₫
  -
  +
 14. DX2-PCWAR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX2
  3.214.000 ₫
  -
  +
 15. AT6-P02 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AT6
  1.223.000 ₫
  -
  +
 16. MC9-4D-D0-MN-2-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.040.000 ₫
  -
  +
 17. MC9-8R-D0-MM-3-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  11.013.000 ₫
  -
  +
 18. ND4-PPMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 19. KF4-PPMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF4
  99 ₫
  -
  +
 20. HY72D-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  884.000 ₫
  -
  +
 21. DX9-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  2.421.000 ₫
  -
  +
 22. DX4-PSSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 23. DX2-PMWAR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX2
  3.214.000 ₫
  -
  +
 24. DF4-PPMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF4
  1.280.000 ₫
  -
  +
 25. MC9-4D-D0-MN-4-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.524.000 ₫
  -
  +
 26. TC3YF-34R-RTD Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  929.000 ₫
  -
  +
 27. DX4-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.727.000 ₫
  -
  +
 28. DF4-PPMNR-06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF4
  1.280.000 ₫
  -
  +
 29. ND4-FPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 30. HY8200-PPMOR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200
  99 ₫
  -
  +
 31. DX4-PSWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.727.000 ₫
  -
  +
 32. DX7-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 48

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec