Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 21 GPL1004 TPC
  43.450 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 17 GPT1003 TPC
  44.000 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 9.6 GPC1001 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 GPUC1000 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 13 GPC1002 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 GPUT1000 TPC
  33.000 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 17 GPC1003 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống Y phi 10 GPY10 TPC
  36.850 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 21 GPC1004 TPC
  34.100 ₫
  -
  +
 10. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 phi 8 GPG1008 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 9.6 GPL1001 TPC
  29.700 ₫
  -
  +
 12. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 13 GPL1002 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 17 GPL1003 TPC
  29.700 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 13 GPT1002 TPC
  44.000 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 21 GPT1004 TPC
  58.850 ₫
  -
  +
 16. GNSE1002 Van tiết lưu phi 10 ren 13 Sang-A
  88.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 GPUL1000 TPC
  25.850 ₫
  -
  +
 18. GNSE1003 Van tiết lưu phi 10 ren 17 Sang-A
  125.400 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí - Nối ống thẳng SQH10-00 TPC
  18.000 ₫
  -
  +
 20. GNSE1004 Van tiết lưu phi 10 ren 21 Sang-A
  161.700 ₫
  -
  +
 21. Đầu nối khí nén chữ Y GPW1006 Sang-A
  37.400 ₫
  -
  +
 22. GNSF10 Van tiết lưu phi 10 Sang-A
  161.150 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 13 GPST1002 TPC
  51.700 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 17 GPST1003 TPC
  51.700 ₫
  -
  +

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không