Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Coil-CMC-9N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 9N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 2. Contactor CMC150 Khởi động từ Cheil
  2.824.000 ₫
  -
  +
 3. Coil-CMC-18N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 18N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 4. Contactor CMC180 Khởi động từ Cheil
  3.913.000 ₫
  -
  +
 5. MC65-220V Khởi động từ LS - Contactor 65A- 2a2b- 220V
  1.420.000 ₫
  -
  +
 6. Contactor CMC220 Khởi động từ Cheil
  4.012.000 ₫
  -
  +
 7. Contactor CMC65N Khởi động từ Cheil
  1.100.000 ₫
  -
  +
 8. Contactor CMC18N Khởi động từ Cheil
  325.000 ₫
  -
  +
 9. MC6-220V Khởi động từ LS - Contactor MC6-220A 1a
  270.000 ₫
  -
  +
 10. Coil-CMC-32N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 32N Cheil
  66.000 ₫
  -
  +
 11. MC-630a Khởi động từ LS - Contactor 630A- 2a2b- 220V
  27.280.000 ₫
  -
  +
 12. MC-9b Khởi động từ LS - Contactor 1a1b- 220V
  385.000 ₫
  -
  +
 13. MC85-220V Khởi động từ LS - Contactor 85A- 2a2b- 220V
  1.960.000 ₫
  -
  +
 14. MC32-220V Khởi động từ LS - Contactor 32A- 2a2b - 220V
  880.000 ₫
  -
  +
 15. Contactor CMC9N Khởi động từ Cheil
  233.000 ₫
  -
  +
 16. Contactor CMC100 Khởi động từ Cheil
  2.002.000 ₫
  -
  +
 17. Contactor CMC32N Khởi động từ Cheil
  535.000 ₫
  -
  +
 18. MC400A-220V Khởi động từ LS - Contactor 400A- 2a2b- 220V
  10.150.000 ₫
  -
  +
 19. MC9-220V Khởi động từ LS - Contactor 9A- 1a1b- 220V
  292.000 ₫
  -
  +
 20. Coil-CMC-12N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 12N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 21. MC18-220V Khởi động từ LS - Contactor 18A- 1a1b- 220V
  490.000 ₫
  -
  +
 22. MC-130a Khởi động từ LS - Contactor 130A- 2a2b- 220V
  3.960.000 ₫
  -
  +
 23. MC50-220 Khởi động từ LS - Contactor 50A- 2a2b- 220V
  1.250.000 ₫
  -
  +
 24. MC-150a Khởi động từ LS - Contactor 2a2b- 220V
  5.115.000 ₫
  -
  +
 25. Contactor CMC50N Khởi động từ Cheil
  953.000 ₫
  -
  +
 26. MC-185a Khởi động từ LS - Contactor 185A- 2a2b- 220V
  6.479.000 ₫
  -
  +
 27. Coil-CMC-22N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 22N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 28. MC-225a Khởi động từ LS - Contactor 225A- 2a2b- 220V
  7.700.000 ₫
  -
  +
 29. MC75-220V Khởi động từ LS - Contactor 75A- 2a2b- 220V
  1.620.000 ₫
  -
  +
 30. MC22-220 Khởi động từ LS - Contactor 22A- 1a1b- 220V
  605.000 ₫
  -
  +
 31. MC-265a Khởi động từ LS - Contactor 265A- 2a2b- 220V
  10.450.000 ₫
  -
  +
 32. Contactor CMC85N Khởi động từ Cheil
  1.454.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR