Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Coil-CMC-9N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 9N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 2. Contactor CMC9N Khởi động từ Cheil
  233.000 ₫
  -
  +
 3. Contactor CMC100 Khởi động từ Cheil
  2.002.000 ₫
  -
  +
 4. Contactor CMC32N Khởi động từ Cheil
  535.000 ₫
  -
  +
 5. MC400A-220V Khởi động từ LS - Contactor 400A- 2a2b- 220V
  10.150.000 ₫
  -
  +
 6. MC9-220V Khởi động từ LS - Contactor 9A- 1a1b- 220V
  292.000 ₫
  -
  +
 7. Coil-CMC-12N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 12N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 8. MC18-220V Khởi động từ LS - Contactor 18A- 1a1b- 220V
  490.000 ₫
  -
  +
 9. MC-130a Khởi động từ LS - Contactor 130A- 2a2b- 220V
  3.960.000 ₫
  -
  +
 10. MC50-220 Khởi động từ LS - Contactor 50A- 2a2b- 220V
  1.250.000 ₫
  -
  +
 11. Contactor CMC18N Khởi động từ Cheil
  325.000 ₫
  -
  +
 12. MC-150a Khởi động từ LS - Contactor 2a2b- 220V
  5.115.000 ₫
  -
  +
 13. Contactor CMC50N Khởi động từ Cheil
  953.000 ₫
  -
  +
 14. MC-630a Khởi động từ LS - Contactor 630A- 2a2b- 220V
  27.280.000 ₫
  -
  +
 15. MC-185a Khởi động từ LS - Contactor 185A- 2a2b- 220V
  6.479.000 ₫
  -
  +
 16. Coil-CMC-22N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 22N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 17. MC32-220V Khởi động từ LS - Contactor 32A- 2a2b - 220V
  880.000 ₫
  -
  +
 18. MC-225a Khởi động từ LS - Contactor 225A- 2a2b- 220V
  7.700.000 ₫
  -
  +
 19. MC75-220V Khởi động từ LS - Contactor 75A- 2a2b- 220V
  1.620.000 ₫
  -
  +
 20. MC-265a Khởi động từ LS - Contactor 265A- 2a2b- 220V
  10.450.000 ₫
  -
  +
 21. Contactor CMC85N Khởi động từ Cheil
  1.454.000 ₫
  -
  +
 22. MC-330a Khởi động từ LS - Contactor 330A- 2a2b- 220V
  11.385.000 ₫
  -
  +
 23. MC-12A 220V Khởi động từ LS - Contactor 12A- 1a1b- 220V
  340.000 ₫
  -
  +
 24. MC-100a Khởi động từ LS - Contactor 100A- 2a2b- 220V
  3.289.000 ₫
  -
  +
 25. MC40-220V Khởi động từ LS - Contactor 40A- 2a2b- 220V
  1.030.000 ₫
  -
  +
 26. Contactor CMC12N Khởi động từ Cheil
  246.000 ₫
  -
  +
 27. Contactor CMC125 Khởi động từ Cheil
  2.375.000 ₫
  -
  +
 28. Contactor CMC40N Khởi động từ Cheil
  571.000 ₫
  -
  +
 29. MC-500a Khởi động từ LS - Contactor 500A- 2a2b- 220V
  26.015.000 ₫
  -
  +
 30. Contactor CMC150 Khởi động từ Cheil
  2.824.000 ₫
  -
  +
 31. Coil-CMC-18N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 18N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 32. MC22-220 Khởi động từ LS - Contactor 22A- 1a1b- 220V
  605.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR