Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 269

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RJ1S-CL-D24 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  102.600 ₫
  -
  +
 2. RJ1S-CL-A230 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  135.000 ₫
  -
  +
 3. RJ2S-CL-D24 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  110.160 ₫
  -
  +
 4. RJ2S-CL-A230 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  140.400 ₫
  -
  +
 5. RM2S-UL-DC24 Relay trung gian 2 cực Idec
  102.600 ₫
  -
  +
 6. RM2S-UL-AC24 Relay trung gian 2 cực Idec
  75.000 ₫
  -
  +
 7. RM2S-UL-AC220 Relay trung gian 2 cực Idec
  74.000 ₫
  -
  +
 8. RY4S-UL-DC24 Relay trung gian 4 cực Idec
  78.000 ₫
  -
  +
 9. RY4S-UL-AC24 Relay trung gian 4 cực Idec
  83.000 ₫
  -
  +
 10. RY4S-UL-AC220 Relay trung gian 4 cực Idec
  78.000 ₫
  -
  +
 11. RU2S-D24 Relay trung gian 2 cực Idec
  129.600 ₫
  -
  +
 12. RU2S-A24 Relay trung gian 2 cực Idec
  138.240 ₫
  -
  +
 13. RU2S-A220 Relay trung gian 2 cực Idec
  129.600 ₫
  -
  +
 14. RU4S-D24 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  149.040 ₫
  -
  +
 15. RU4S-A24 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  157.680 ₫
  -
  +
 16. RU4S-A220 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  149.040 ₫
  -
  +
 17. RH2B-ULDC24 Relay trung gian loại lớn Idec
  158.760 ₫
  -
  +
 18. RH2B-ULAC220 Relay trung gian loại lớn Idec
  181 ₫
  -
  +
 19. RH4B-ULDC24 Relay trung gian loại lớn Idec
  416.880 ₫
  -
  +
 20. RH4B-ULAC220 Relay trung gian loại lớn Idec
  416.880 ₫
  -
  +
 21. Đế relay cho loại 14 chân dẹp SY4S-05D
  39.000 ₫
  -
  +
 22. Đế relay cho loại 8 chân dẹp SM2S-05D
  34.000 ₫
  -
  +
 23. Đế relay dong cho RJ2S
  68.040 ₫
  -
  +
 24. Đế relay dong cho RJ1S
  60.480 ₫
  -
  +
 25. Đế relay dong cho RH2B
  53.000 ₫
  -
  +
 26. Đế relay dong cho RH4B
  137.160 ₫
  -
  +
 27. PTF08A-E Relay trung gian hãng Omron
  79.000 ₫
  -
  +
 28. MY2N-GS AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  103.000 ₫
  -
  +
 29. MY2N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  77.000 ₫
  -
  +
 30. MY2N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  75.000 ₫
  -
  +
 31. MY4N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  87.000 ₫
  -
  +
 32. MY2N-GS DC12 Relay trung gian hãng Omron
  108.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 269

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR