Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 44

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB 3P 40A 6KA NXB3-40 Chint
  133.100 ₫
  -
  +
 2. MCCB NM1-125C-40 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 3. MCB 2P 40A Aptomat Hitachi BK63 2P 40A
  112.000 ₫
  -
  +
 4. A9F84240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.345.300 ₫
  -
  +
 5. A9F94240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.494.900 ₫
  -
  +
 6. A9F74140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  182.000 ₫
  -
  +
 7. A9F94340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.050.000 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN1P-40A CB tép Chint - 6KA
  93.500 ₫
  -
  +
 9. A9F94440 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.972.200 ₫
  -
  +
 10. MCB 4P 40A Aptomat Hitachi BK63 4P 40A
  292.000 ₫
  -
  +
 11. MCB DC Schneider A9N61517 dòng Acti9 C60H
  688.600 ₫
  -
  +
 12. A9F74340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  746.000 ₫
  -
  +
 13. A9F84340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.946.000 ₫
  -
  +
 14. A9K27240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  517.000 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN3P-40A CB tép Chint - 6KA
  314.600 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN-b-4P-40A CB tép Chint - 10KA
  588.000 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P40A
  112.000 ₫
  -
  +
 18. MCB 2P 40A 6KA NXB2-40 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 19. Aptomat NXM-125S/4300-40 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 4 cực
  1.100.000 ₫
  -
  +
 20. MCB 1P 40A Aptomat Hitachi BK63 1P 40A
  55.000 ₫
  -
  +
 21. A9F84140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  381.700 ₫
  -
  +
 22. A9F94140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  602.800 ₫
  -
  +
 23. A9K24440 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  1.140.000 ₫
  -
  +
 24. MCB BKN-b-2P-40A CB tép Chint - 10KA
  308.000 ₫
  -
  +
 25. EZ9F34240 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  197.000 ₫
  -
  +
 26. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P40A
  292.000 ₫
  -
  +
 27. MCB 4P 40A 6KA NXB4-40 Chint
  176.000 ₫
  -
  +
 28. EZ9F34340 MCB Schneider dòng Easy9
  351.000 ₫
  -
  +
 29. MCB 3P 40A Aptomat Hitachi BK63 3P 40A
  204.000 ₫
  -
  +
 30. EZ9F34440 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  509.300 ₫
  -
  +
 31. A9F74240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  521.000 ₫
  -
  +
 32. A9K27140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  190.300 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 44

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR