Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 44

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. A9F84240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  1.345.300 ₫
  -
  +
 2. A9F74240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  729.000 ₫
  -
  +
 3. A9K27140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 4. MCB BKN-b-3P-40A CB tép Chint - 10KA
  333.040 ₫
  -
  +
 5. MCB BKN2P-40A CB tép Chint - 6KA
  220.000 ₫
  -
  +
 6. MCB - Aptomat Hitachi BK-631P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 7. Aptomat NXM-125S/3300-40 MCCB Chint - dòng cắt 25KA 3 cực
  742.000 ₫
  -
  +
 8. MCB 1P 40A 6KA NXB1-40 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 9. MCB DC Schneider A9N61537 dòng Acti9 C60H
  2.068.200 ₫
  -
  +
 10. A9F84440 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.269.000 ₫
  -
  +
 11. A9F74440 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.760.400 ₫
  -
  +
 12. A9K24340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  475.200 ₫
  -
  +
 13. EZ9F34140 MCB Schneider dòng Easy9
  138.240 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN-b-1P-40A CB tép Chint - 10KA
  91.724 ₫
  -
  +
 15. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P40A
  1.000 ₫
  -
  +
 16. MCCB NM1-125C-40 CB khối Chint - dòng cắt 20KA 3 cực
  627.000 ₫
  -
  +
 17. MCB 3P 40A 6KA NXB3-40 Chint
  133.100 ₫
  -
  +
 18. MCB 2P 40A Aptomat Hitachi BK63 2P 40A
  89.856 ₫
  -
  +
 19. A9F94240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.291.000 ₫
  -
  +
 20. A9F74140 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  264.600 ₫
  -
  +
 21. A9F94340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.705.400 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN-b-2P-40A CB tép Chint - 10KA
  193.298 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN1P-40A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 24. A9F94440 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.563.000 ₫
  -
  +
 25. MCB 4P 40A 6KA NXB4-40 Chint
  176.000 ₫
  -
  +
 26. MCB 4P 40A Aptomat Hitachi BK63 4P 40A
  233.280 ₫
  -
  +
 27. MCB DC Schneider A9N61517 dòng Acti9 C60H
  688.600 ₫
  -
  +
 28. A9F84340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60H
  2.538.000 ₫
  -
  +
 29. A9F74340 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.074.600 ₫
  -
  +
 30. A9K27240 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  326.000 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN-b-4P-40A CB tép Chint - 10KA
  477.090 ₫
  -
  +
 32. MCB BKN3P-40A CB tép Chint - 6KA
  346.500 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 44

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR