Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 44

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB Hitachi BK63 4P 40A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 2. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61517
  688.600,00 ₫
  -
  +
 3. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84440
  2.963.400,00 ₫
  -
  +
 4. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74340
  746.000,00 ₫
  -
  +
 5. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K27240
  517.000,00 ₫
  -
  +
 6. MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34140
  103.000,00 ₫
  -
  +
 7. CB tép (MCB) BKN3P-40A, 6KA
  314.600,00 ₫
  -
  +
 8. MCB Hitachi BK-632P40A
  112.000,00 ₫
  -
  +
 9. CB khối (MCCB) NM1-125C-40 dong cắt 20KA 3 cực
  627.000,00 ₫
  -
  +
 10. MCB 2P 40A 6KA NXB2-40
  89.100,00 ₫
  -
  +
 11. MCB Hitachi BK63 1P 40A
  55.000,00 ₫
  -
  +
 12. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84140
  381.700,00 ₫
  -
  +
 13. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24440
  1.140.000,00 ₫
  -
  +
 14. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34240
  197.000,00 ₫
  -
  +
 15. CB tép (MCB) BKN-b-2P-40A,10KA
  308.000,00 ₫
  -
  +
 16. MCB Hitachi BK-634P40A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 17. MCB dòng Easy9 Schneider EZ9F34340
  351.000,00 ₫
  -
  +
 18. MCB 4P 40A 6KA NXB4-40
  176.000,00 ₫
  -
  +
 19. MCB Hitachi BK63 3P 40A
  204.000,00 ₫
  -
  +
 20. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34440
  509.300,00 ₫
  -
  +
 21. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84340
  1.946.000,00 ₫
  -
  +
 22. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74240
  521.000,00 ₫
  -
  +
 23. MCB dòng Acti9 iK60N Schneider A9K27140
  190.300,00 ₫
  -
  +
 24. CB tép (MCB) BKN-b-4P-40A,10KA
  588.000,00 ₫
  -
  +
 25. CB tép (MCB) BKN2P-40A, 6KA
  201.300,00 ₫
  -
  +
 26. MCB Hitachi BK-631P40A
  55.000,00 ₫
  -
  +
 27. CB khối (MCCB) NXM-125S/4300-40 dong cắt 25KA 4 cực
  1.100.000,00 ₫
  -
  +
 28. MCB 1P 40A 6KA NXB1-40
  47.300,00 ₫
  -
  +
 29. MCB điện 1 chiều dòng Acti9 C60H-DC Schneider A9N61537
  1.524.000,00 ₫
  -
  +
 30. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94140
  602.800,00 ₫
  -
  +
 31. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74440
  1.258.000,00 ₫
  -
  +
 32. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24340
  619.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 44

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR