Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 37

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CR18-8DN Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  644.600 ₫
  -
  +
 2. CUP-18RP8FA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  641.000 ₫
  -
  +
 3. CR18-8DP Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.163.800 ₫
  -
  +
 4. CUP-18R8PC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  443.000 ₫
  -
  +
 5. CR30-15DN Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.163.800 ₫
  -
  +
 6. CR18-8DN2 Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.163.800 ₫
  -
  +
 7. CR30-15DP Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.163.800 ₫
  -
  +
 8. CUP-30R15FA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  627.000 ₫
  -
  +
 9. CR18-8AO Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.350.800 ₫
  -
  +
 10. CUP-18RP8NC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  527.000 ₫
  -
  +
 11. CUP-18R8NA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  443.000 ₫
  -
  +
 12. CR18-8AC Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.350.800 ₫
  -
  +
 13. CUP-18RP8PA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  527.000 ₫
  -
  +
 14. CR30-15AO Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.350.800 ₫
  -
  +
 15. CUP-18R8AA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 2 dây
  148 ₫
  -
  +
 16. CUP-18RP8PC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  527.000 ₫
  -
  +
 17. CR30-15AC Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.350.800 ₫
  -
  +
 18. CUP-18R8FC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  555.000 ₫
  -
  +
 19. CUP-30R15NA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  514.000 ₫
  -
  +
 20. CUP-18R8PA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  443.000 ₫
  -
  +
 21. CUP-30R15NC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  514.000 ₫
  -
  +
 22. CUP-30S15AA Cảm biến điện dung Hanyoung vuông 2 dây
  197 ₫
  -
  +
 23. CUP-30R15PA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  514.000 ₫
  -
  +
 24. CUP-18RP8FC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  641.000 ₫
  -
  +
 25. CUP-30R15PC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  514.000 ₫
  -
  +
 26. CUP-18RP8NA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  527.000 ₫
  -
  +
 27. CUP-30RP15NA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  598.000 ₫
  -
  +
 28. CR30-15DN2 Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.163.800 ₫
  -
  +
 29. CUP-30RP15NC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  598.000 ₫
  -
  +
 30. CUP-30R15FC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  627.000 ₫
  -
  +
 31. CUP-18R8FA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  555.000 ₫
  -
  +
 32. CUP-30RP15PA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  598.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 37

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến