Chính sách đổi trả hàng hóa

Quy định đổi trả hàng

- Hưng Phú đổi trả hàng hóa nếu hàng hóa bị lỗi hỏng hóc do Hưng Phú hoặc từ nhà sản xuất trong thời gian 7 ngày tính từ thời điểm mua hàng.

- Hưng Phú không áp dụng việc đổi trả hàng hóa đối với những sản phẩm rơi vỡ, bị hỏng hóc do tai nạn, thiên tai, sử dụng không đúng cách.