Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 283

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GE7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.254.000 ₫
  -
  +
 2. TF62D-E-03-F Bộ định thời
  277.000 ₫
  -
  +
 3. T57NE-12HA Bộ đếm Hanyoung
  209.000 ₫
  -
  +
 4. T48N-01-B Bộ đếm Hanyoung
  238.000 ₫
  -
  +
 5. T21-3-4A10 Bộ đếm giờ Hanyoung
  152 ₫
  -
  +
 6. T57NP-10A Bộ định thời Hanyoung
  140 ₫
  -
  +
 7. LC3-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  2.145.000 ₫
  -
  +
 8. GE4-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 9. T57N-P-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 10. GE7-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.474.000 ₫
  -
  +
 11. TF62D-E-10-F Bộ định thời Hanyoung
  277.000 ₫
  -
  +
 12. T57N-P-12H-C Bộ đếm giờ Hanyoung
  172 ₫
  -
  +
 13. T57N-E-12H-A Bộ đếm giờ Hanyoung
  186 ₫
  -
  +
 14. T38N-03A Bộ định thời Hanyoung
  195.000 ₫
  -
  +
 15. WM3-1-01-0 Bộ đo công suất Hanyoung
  173 ₫
  -
  +
 16. MA4-SD Bộ định thời khởi động sao tam giác Hanyoung
  180 ₫
  -
  +
 17. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 18. T21-1-4D20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  195 ₫
  -
  +
 19. GF7-P41 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.386.000 ₫
  -
  +
 20. GE3-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.131.000 ₫
  -
  +
 21. TF62D-E-12H-F Bộ đếm giờ Hanyoung
  113 ₫
  -
  +
 22. T57N-E-60-B Bộ đếm giờ Hanyoung
  168 ₫
  -
  +
 23. T48N-30C Bộ định thời Hanyoung
  238.000 ₫
  -
  +
 24. NP200-01 Bộ đình thời Hanyoung
  8.477.000 ₫
  -
  +
 25. GF4A-P41S Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  810.000 ₫
  -
  +
 26. GE6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.303.000 ₫
  -
  +
 27. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 28. T21-3-4D20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  197 ₫
  -
  +
 29. GF7-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 30. GF7-P42N Bộ đếm-Counter- Hanyoung
  170 ₫
  -
  +
 31. TF62D-P-01-F Bộ định thời Hanyoung
  277.000 ₫
  -
  +
 32. T57NE-03A Bộ đếm Hanyoung
  209.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 283

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời