Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 153

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GF7-P61E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.936.000 ₫
  -
  +
 2. LC7-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  2.168.000 ₫
  -
  +
 3. T21-1-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T21
  257.000 ₫
  -
  +
 4. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 5. MA4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 6. LC1 Counter - Bộ đếm Hanyoung
  625.000 ₫
  -
  +
 7. T57N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 8. LC7-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  2.439.000 ₫
  -
  +
 9. MA4SD Bộ định thời - Timer Hanyoung
  514.000 ₫
  -
  +
 10. GE6-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.302.000 ₫
  -
  +
 11. LC4-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  2.120.000 ₫
  -
  +
 12. LT4S Bộ định thời kỹ thuật số Hanyoung
  1.125.000 ₫
  -
  +
 13. GE3-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.474.000 ₫
  -
  +
 14. T21-3-4D24 Bộ định thời Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 15. TF62N-P-01-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 16. T38N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T38N
  99 ₫
  -
  +
 17. TF62D-E-06-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62D
  277.000 ₫
  -
  +
 18. LY4 Bộ định thời kỹ thuật số Hanyoung
  1.271.000 ₫
  -
  +
 19. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 20. GE4-P41NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.020.000 ₫
  -
  +
 21. LC6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  1.195.000 ₫
  -
  +
 22. LC4-P61ND Bộ đếm - Counter Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 23. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 24. GE7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.254.000 ₫
  -
  +
 25. TF62NP-10D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 26. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 27. LF4N-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LF4N
  991.000 ₫
  -
  +
 28. T57N-E-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  174.000 ₫
  -
  +
 29. TF62NE-10D Bộ định thời Dual Timer Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 30. T38N-10A Bộ định thời Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 31. GF7-T40N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  967.000 ₫
  -
  +
 32. T57NP-10A Bộ định thời Hanyoung
  88 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 153

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời