Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 299

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TF62D-P-10-F Bộ định thời Hanyoung
  277.000 ₫
  -
  +
 2. MA4SD Bộ định thời - Timer Hanyoung
  514.000 ₫
  -
  +
 3. GE4-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.082.000 ₫
  -
  +
 4. T57N-P-06-B Bộ đếm giờ Hanyoung
  186 ₫
  -
  +
 5. LC6-P61CA Bộ đếm-Counter- Hanyoung
  132 ₫
  -
  +
 6. GF4A-P40T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  654.000 ₫
  -
  +
 7. T38N-06A Bộ định thời Hanyoung
  195.000 ₫
  -
  +
 8. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 9. T38N-A Bộ định thời Hanyoung
  121 ₫
  -
  +
 10. LC4-P41CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.848.000 ₫
  -
  +
 11. T57N-E-30-C Bộ đếm giờ Hanyoung
  159 ₫
  -
  +
 12. T57NP-10A Bộ định thời Hanyoung
  140 ₫
  -
  +
 13. T21-6-4A20 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T21
  257.000 ₫
  -
  +
 14. T48N-12-C Bộ đếm Hanyoung
  238.000 ₫
  -
  +
 15. T57N-P-60-C Bộ đếm giờ Hanyoung
  163 ₫
  -
  +
 16. LC3-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  2.145.000 ₫
  -
  +
 17. NX2-02 Bộ định thời Hanyoung
  2.261.000 ₫
  -
  +
 18. LT1-F Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  686.000 ₫
  -
  +
 19. T48A-1C-A Analog timer Hanyoung
  275.000 ₫
  -
  +
 20. T38N-60C Bộ định thời Hanyoung
  195.000 ₫
  -
  +
 21. GE6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.083.000 ₫
  -
  +
 22. TF62N-P-06-D Bộ định thời Hanyoung
  198.000 ₫
  -
  +
 23. GE6-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.083.000 ₫
  -
  +
 24. T21-1-4A10 Bộ đếm giờ Hanyoung
  114 ₫
  -
  +
 25. T57N-E-06A Bộ định thời Hanyoung
  209.000 ₫
  -
  +
 26. GF7-T60N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 27. GF7A-T60T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  764.000 ₫
  -
  +
 28. TF62NP-30D Bộ định thời Dual Timer Hanyoung
  122 ₫
  -
  +
 29. TF62D-P-12H-F Bộ đếm giờ Hanyoung
  195 ₫
  -
  +
 30. T38N-10-A Bộ định thời Hanyoung
  195.000 ₫
  -
  +
 31. T38N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 32. GE4-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 299

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang