Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 299

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. T38N-10-A Bộ định thời Hanyoung
  132.600 ₫
  -
  +
 2. T38N-12-HA Bộ định thời Hanyoung
  117.000 ₫
  -
  +
 3. GF4A-P41T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  550.800 ₫
  -
  +
 4. GF4A-P40T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  654.000 ₫
  -
  +
 5. GF4A-P41S Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  810.000 ₫
  -
  +
 6. GF4A-P40S Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  654.000 ₫
  -
  +
 7. GF4A-T41T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 8. GF4A-T40T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 9. GF4A-T41S Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 10. GF4A-T40S Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 11. GF7A-P42T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  1.501.000 ₫
  -
  +
 12. GF7A-P41T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  650.080 ₫
  -
  +
 13. GF7A-P61T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  665.040 ₫
  -
  +
 14. GF7A-P62T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  1.077.120 ₫
  -
  +
 15. GF7A-T40T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 16. GF7A-T60T Bộ đếm/Bộ định thời Hanyoung
  764.000 ₫
  -
  +
 17. LC4-P41ND Bộ đếm - Counter Hanyoung
  765.000 ₫
  -
  +
 18. LC4-P61ND Bộ đếm - Counter Hanyoung
  812.600 ₫
  -
  +
 19. TF4A Bộ định thời - Timer Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 20. WM3-1-01-0 Bộ đo công suất Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 21. LT4S Bộ định thời kỹ thuật số Hanyoung
  765.000 ₫
  -
  +
 22. LY4 Bộ định thời kỹ thuật số Hanyoung
  864.280 ₫
  -
  +
 23. GF4-P41S Bộ định thời kỹ thuật số Hanyoung
  903.720 ₫
  -
  +
 24. MA4N-B Bộ định thời - Timer Hanyoung
  238.000 ₫
  -
  +
 25. MA4SD Bộ định thời - Timer Hanyoung
  349.520 ₫
  -
  +
 26. T57N-E-30-C Bộ đếm giờ Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 27. T57N-P-30-C Bộ đếm giờ Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 28. T57N-P-60-B Bộ đếm giờ Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 29. T57N-P-60-C Bộ đếm giờ Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 30. TF4A-A Bộ đếm giờ Hanyoung
  805.120 ₫
  -
  +
 31. TF4-CDAR Bộ định thời Hanyoung
  805.120 ₫
  -
  +
 32. TF62D-E-01-F Bộ định thời Hanyoung
  1.184.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 299

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang